เกษตร กำแพงแสน จัดค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 6ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 6 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

           คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 6" ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555 

           จุดมุ่งหมายของโครงการค่าย ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของการเกษตร ผู้ประกอบการทางการเกษตร นักเกษตร และนักวิทยาศาสตร์เกษตร โดยมุ่งชี้ให้เห็นแนวทางการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่เฉพาะทำการเกษตรในมิติเดิมเพียงอย่างเดียว เปิดมุมมองให้เยาวชนหันมาเป็นนักคิด นักวิทย์ นักบริหารงานการเกษตร และเป็นนักเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 

           ทั้งนี้ ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร ครั้งที่ 6 รับสมัครโรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วย ครูแนะแนวหรือครูสายวิทยาศาสตร์ 1 คน และนักเรียน 4 คน)

           ผู้สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ คุณลลิดา มะศิริ โทรศัพท์ : 0 3435 1406 ต่อ 132 หรือ 08 9485 6032 โทรสาร : 0 3428 1082 หรือ agr.kps@ku.ac.th ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 (รับจำนวนจำกัด)


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เกษตร กำแพงแสน จัดค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 6 โพสต์เมื่อ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 16:24:35 105 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP