x close

น้ำทิพย์ – แบงค์ คว้า ดาว เดือน ม.ฟาร์อีสเทอร์น ปี 2555

น้ำทิพย์ – แบงค์  ดาว เดือน  ม.ฟาร์อีสเทอร์น (สนามบินเชียงใหม่) ปี 2555


          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่  จัดประกวดดาว เดือน ประจำปี 2555 เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเข้ารับตำแหน่ง ดาว เดือน โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 21 คน ซี่งผลการประกวดเป็น ดังนี้

          รางวัลดาว ประจำปีการศึกษา 2555  ได้แก่ น้องน้ำทิพย์ นางสาวชาลินี สังขวารี นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการตลาด ส่วนรางวัลเดือน ได้แก่ น้องแบงค์ นายเชิดชู กัลยาณมิตร นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการตลาด


 

          นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular Vote  ซึ่งโหวตผ่านระบบ SMS เครือข่าย True Move  ได้แก่ รางวัล Popular Vote  ดาว คือ น้องน้ำฝน นางสาวเสาวลักษณ์  ตั้งพูลเจริญ  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รางวัล Popular Vote เดือน คือ น้องจิ๊ก นายอภิสิทธิ์  กันธิยะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งในโอกาสนี้  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์เฉลิมชนม์ วราหลิน ให้เกียรติเป็นประธานและเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด

          การประกวดดาว เดือน  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฟ้นหานักศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถเพียบพร้อมด้านบุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก มีไหวพริบปฎิภาณ เพื่อปฎิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง


 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
น้ำทิพย์ – แบงค์ คว้า ดาว เดือน ม.ฟาร์อีสเทอร์น ปี 2555 อัปเดตล่าสุด 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 17:23:07 670 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP