x close

มก. เจ๋งคิดค้น Thai SL สื่อสารภาษามือผ่าน App
 


มก. ผลิตแอ๊ปป์ภาษามือไทย พร้อมสื่อระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์  เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

          ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้คนทุกกลุ่มทุกวัย และในวันนี้มีนวัตกรรมที่ทลายกำแพงการสื่อสารระหว่างคนปกติและผู้บกพร่องทางการได้ยิน ส่งผลให้โลกแห่งความหมายได้แผ่ขยายพื้นที่กว้างไกลไปทั่วโลก ด้วยผลงานจากสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา ราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสานภาษามือไทยกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกันกลายเป็นแอ๊ปป์ภาษามือไทย ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการสื่อสาร และยังสร้างเสริมความเข้าใจทั้งผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผู้ได้ยินปกติ รวมถึงผู้ที่สนใจเรียนภาษามือไทย  

          รศ.ดร. อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้เล่ารายละเอียดที่มาของนวัตกรรมชิ้นนี้ว่า  แอ๊ปป์ภาษามือไทย หรือนวัตกรรมสื่อพกพาภาษามือไทย Thai Sign Language iPhone/IPad App  และ Android App (Thai SL App) ถือกำเนิดมาจากงานวิจัยที่ทำร่วมกับนิสิตปริญญาโทที่ใช้ภาษามือ จากพจนานุกรมดิจิตอลภาษามือไทยเพื่อให้คนหูหนวกและคนหูดีเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างกัน ต่อมาได้พัฒนาต่อยอดเป็นพจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการจัดทำ โดยมีคณะผู้วิจัยคือ  รศ. ดร. อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล หัวหน้าโครงการและผู้วิจัยหลัก น.ส. จิรภา นิวาตพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย และ Mr. Philipp Dill ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากวิทยาลัยราชสุดา และมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการร่วมวิจัย จากนั้นได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นแอ๊ปป์ภาษามือไทย ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 
 
          โดยปกติ คนทั่วไปมักคิดว่าภาษามือ ไม่ใช่ภาษา แต่จริงๆ แล้วภาษามือก็มีรูปแบบที่ชัดเจน รศ.ดร. อภิลักษณ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ภาษามือแต่ละภาษา มีพยัญชนะ สระ คำนาม สรรพนาม กริยา และไวยากรณ์ที่ชัดเจนเหมือนภาษาพูดทั่วไป   ต่างกันตรงที่วงจรการสื่อสารของภาษามือใช้ท่ามือแทนคำพูด เนื่องจากการรับสารเกิดจากการมองเห็น แทนการได้ยิน  และเนื่องจาก“คำศัพท์”ใช้ท่ามือและรับรู้โดยสายตา ศัพท์จำนวนหนึ่งจึงอาจเข้าใจได้ง่ายและคล้ายกันในภาษามือต่างๆ เพราะท่ามือมีรูปแบบใกล้เคียงกับรูปลักษณ์ของสิ่งที่อ้างถึง
 
          ผู้ที่มีอุปสรรคในการสื่อสารภาษามือ สามารถค้นหาคำศัพท์ที่สงสัยจากแอ๊ปป์ภาษามือไทยและพจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทยแล้วจะได้คำตอบภาษามือไทยซึ่งเป็นวีดิโอคลิป มีทั้งศัพท์ภาษามือเชียงใหม่และภาษามือสงขลา พร้อมมีตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษประกอบ ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ภาษามือไทย นอกจากนี้ในโปรแกรมจัดเรียงศัพท์เป็นหมวดต่างๆ ตามคุณสมบัติทางไวยากรณ์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้น และมีการเพิ่มคำอธิบายไวยากรณ์ พร้อมตัวอย่างการใช้จริงในพจนานุกรมฉบับสารสนเทศ 

          ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับคนที่บกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงเป็นเครื่องมือช่วยสำหรับการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนหูหนวกไทยต่างๆ ที่ใช้ภาษามือแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นของตน และยังใช้เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอนในการอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาหูหนวกไทยได้ด้วย 

          นอกจากนี้ ทางสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สำรวจพบว่า คนหูหนวกมีความสนใจฝึกออกเสียงพูด ซึ่งถ้าหากพัฒนาได้ พวกเขาจะมีความสุขมากหากสามารถสื่อสารกับคนได้ยินปกติได้ด้วยการออกเสียงพูด แต่อุปสรรคขณะนี้คือ มีการสื่อสารอ่านออกเขียนได้  พูดได้น้อยมาก ทางสถาบันฯ จึงได้ต่อยอดพัฒนาโปรแกรมสอนการออกเสียงพูด  โปรแกรมระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหูหนวก หรือเรียกว่านวัตกรรมสื่อระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์  ซึ่งแสดงระบบเสียงภาษาไทยผ่านมัลติมีเดียโดยมีการสาธิตการออกเสียงสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาระบบการออกเสียงภาษาไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน คนได้ยินปกติ รวมถึงชาวต่างชาติด้วย 

          สำหรับนักเรียนนักศึกษาไทยที่บกพร่องทางการได้ยิน ประชาชนทั่วไป ทั้งผู้ได้ยินปกติและผู้บกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงผู้สนใจในนวัตกรรมสื่อพกพาภาษามือไทย  สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Apple App Store หรือ เว็บไซต์ iTune หรือที่ เว็บไซต์สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ โทร. 02 – 579 – 5567 – 8 ต่อ 1516ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มก. เจ๋งคิดค้น Thai SL สื่อสารภาษามือผ่าน App อัปเดตล่าสุด 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 17:58:29 716 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP