สวทช. รับสมัคร นศ.ภาคฤดูร้อนเดซี ปี 56 รุ่นที่ 11โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2556 (รุ่นที่ 11) 

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัคร โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2556 (รุ่นที่ 11) รับสมัคร วันนี้ - 30 กันยายน 2555
 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          1. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 หรือนักศึกษาปริญญาโท ปีที่ 1-2 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย

          2. อายุไม่เกิน 25 ปี

          3. ศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรม ธรณีวิทยา เป็นต้น

          4. ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้)

 การรับสมัคร

          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน ของทุกปี โดยส่งใบสมัครที่

          โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
          ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์
          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
          111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
          ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 
          อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 หลักฐานการสมัคร

          1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

          2. รูปถ่ายขนาด 1 X 1 นิ้ว ติดที่หน้าแรกของใบสมัคร

          3. สำเนาบัตรประชาชน

          4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปัจจุบัน

          5. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

          โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
          ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์
          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
          111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
          ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 
          อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

          โทรศัพท์ 0-2529-7100 ต่อ 77206, 77210
          e-mail : vanathip@nstda.or.th, piroonrut@nstda.or.th

          ดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่
          //www.desy.de/summerstudents/

 

 

 

 


สวทช. รับสมัคร นศ.ภาคฤดูร้อนเดซี ปี 56 รุ่นที่ 11 โพสต์เมื่อ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 15:57:40 11 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สวทช. รับสมัคร นศ.ภาคฤดูร้อนเดซี ปี 56 รุ่นที่ 11 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP