อาจารย์ มช. เจ๋ง คิดแผ่นประคบร้อนจากเมล็ดธัญพืช รายแรกของโลก
แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชและสมุนไพร ผลงานอาจารย์เทคนิคการแพทย์ มช.

        อาจารย์นักวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำส่วนผสมของเมล็ดธัญพืชและสมุนไพรในท้องถิ่น พัฒนาเป็นแผ่นประคบร้อน ช่วยบำบัดและบรรเทาอาการปวด เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแก่ผู้ป่วยเพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน พร้อมลดค่าใช้จ่าย การนำเข้าสารประกอบแผ่นประคบร้อนจากต่างประเทศ 

        ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้รายละเอียดว่า การบำบัดรักษาด้วยความร้อนชื้นชนิดตื้น (superficial-moist heat) เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัด (physical therapy) เพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท โครงร่างและกล้ามเนื้อ เพื่อคลายกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่น ลดปวด ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนจากอุปกรณ์แผ่นประคบร้อนเข้าสู่ผิวหนังและเนื้อเยื่อขณะทำการวางประคบ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์แผ่นประคบร้อนที่ใช้ในทางกายภาพบำบัดในปัจจุบันนั้นเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มีส่วนผสมของสารประกอบประเภทซิลิกอนไดออกไซด์บรรจุอยู่ภายใน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยดูดเก็บและรักษาความร้อน แต่มักประสบปัญหาเรื่องการระคายเคืองเมื่อสัมผัสกับเนื้อสารเคมี ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาแพง  ตลอดจนต้องใช้ร่วมกับถังต้ม (hydrocollator) ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีราคาแพงและต้องใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา 

        จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้ทำการศึกษาวิจัยถึงวัสดุธรรมชาติและส่วนผสมของสมุนไพรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแผ่นประคบร้อนเพื่อผลทางการบำบัดรักษาและผลทางด้านเภสัช-สุคนธบำบัด (pharmaco-aromatherapy) สำหรับทดแทนแผ่นประคบร้อนชนิดดั้งเดิมซึ่งมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบและยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2552 (เลขที่โครงการ IRPUS I352D01013) 

        พบว่าส่วนผสมของเมล็ดธัญพืชและสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งทีมวิจัยได้ใช้เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวผสมกับสมุนไพรไทยหลายชนิด เช่น ไพร ขมิ้นชัน ส้มป่อย ผิวมะกรูด เมื่อผ่านการอบด้วยเตาอบไมโครเวฟมีคุณสมบัติในการเก็บรักษาและคายความร้อนได้ดีและครอบคลุมช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในการบำบัดรักษา โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 40-45 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประคบประมาณ 20 นาที จึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต่อการบำบัดรักษาและบรรเทาอาการปวดในทางคลินิก อันเป็นประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวิธีการบำบัดรักษาด้วยความร้อนชื้นชนิดตื้นให้แก่ผู้ป่วยเพื่อใช้ที่บ้านหรือที่ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย 

        ผลิตภัณฑ์แผ่นประคบร้อนเมล็ดธัญพืชสมุนไพรดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งชิ้นผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (เลขที่ 6909 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555) และการพัฒนานวัตกรรมแผ่นประคบร้อนต่างๆ ดังกล่าวทำให้ผู้ประดิษฐ์ได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษ เรื่อง “Patent driven research: process involved and directions forward for researchers” ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศมาเลเซีย, Universiti Kebangsaan Malaysia 

        สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-94-5096 และ 053-894-5097


 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อาจารย์ มช. เจ๋ง คิดแผ่นประคบร้อนจากเมล็ดธัญพืช รายแรกของโลก โพสต์เมื่อ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 16:40:29 437 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP