คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


แนะนำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

แนะนำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

          คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งเพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และยังเป็นคณะที่มีผลงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมาย


ความเป็นมา

          นับแต่ช่วงทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการขยายตัวของปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ กรณีเรือน้ำมันล่มในอ่าวไทย การล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่นเรศวรและแม่น้ำแม่กลองเน่า เป็นต้น มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึง สถานการณ์ดังกล่าวและเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา วิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้ง "โครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Education and Research Project)" ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยมีที่ทำการชั่วคราวที่อาคาร 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช หลังจากนั้นโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณเริ่มต้นจากมูลนิธิฟอร์ด

          โครงการฯ ได้ย้ายไปเช่าโรงแรมราชศุภมิตร ถนนหลานหลวง (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงแรมปริ๊นเซส) เพื่อเปิดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ใน ปี พ.ศ. 2521 โครงการฯ ได้พัฒนาเป็น "คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Faculty of Environment and Resource Studies)" โดยมีสถานที่ของตนเอง ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ศาลายา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา

หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

          สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
          สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม (International Program) (EV)


 ระดับปริญญาโท  

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

          สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (AT)
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคพิเศษ)
          สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (EP)
          สาขานิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (International Program) (IE)
          สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (International Program) (RM)
          สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (International Program) (ภาคปกติ) 


 ระดับปริญญาเอก   

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

          สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Environment and Resource Studies)


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   


          คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4  ตำบลศาลายา
          อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

          เบอร์โทรศัพท์ : 02-4415000            
          เบอร์โทรสาร : 02-4419509-10

          เว็บไซต์  :  http://www.en.mahidol.ac.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เมื่อ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 17:08:40 1,497 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP