ม.อ. ผลิตเครื่องผ่าผลปาล์ม ลดบอบช้ำ ใช้แรงน้อย

เครื่องผ่าผลปาล์ม


เครื่องผ่าผลปาล์ม




ประดิษฐ์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัย ลดการบอบช้ำ ปลอดภัย ออกแรงน้อย

          ดร.นงเยาว์ เมืองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผ่าผลปาล์มเพื่อวัดความหนาของชั้นเนื้อเยื่อเพื่อการวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยปาล์ม มักใช้การผ่าด้วยมีดธรรมดาหรือใช้กรรไกรผ่าหมากของคนแก่ ซึ่งต้องออกแรงในการผ่ามาก เนื่องจากผลของพืชจำพวกปาล์มโดยมากมีเปลือกแข็ง และทำให้เนื้อเยื่อผลปาล์มได้รับความบอบช้ำมาก ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย 

          จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดประดิษฐ์เครื่องผ่าผลปาล์มเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยปาล์ม โดยต้องการให้การผ่าผลปาล์มเป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย ง่าย ออกแรงน้อย ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน และไม่ทำให้เนื้อเยื่อของผลปาล์มที่ได้รับการผ่าแล้วเกิดการบอบช้ำและเสียหาย จนไม่สามารถยอมรับได้ 

          แต่ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ประดิษฐ์เครื่องผ่าผลปาล์มที่ประกอบด้วยที่วางผลปาล์มสำหรับผ่า ซึ่งทำจากแผ่นไม้ 2 ชิ้น มาประกบกันโดยเว้นระยะสำหรับร่องมีดให้มีความกว้างของร่องโตกว่าความหนาของมีดเล็กน้อย ซึ่งตรงกลางของแผ่นไม้จะเซาะร่องให้มีลักษณะโค้งเพื่อให้เป็นที่วางปาล์มขณะทำการผ่า และใช้ยางรองบริเวณที่มีการเซาะร่องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลปาล์มบอบช้ำจากแรงที่กระทำจากการผ่า ระหว่างแผ่นไม้ทั้งสองชิ้นจะติดตั้งมีดสำหรับผ่าผลปาล์ม โดยทุกชิ้นส่วนจะวางอยู่บนฐานรอง 

          ผลจากการใช้งานเครื่องผ่าผลปาล์มที่ประดิษฐ์ขึ้นทำให้นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาที่ต้องการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของผลปาล์มสามารถทำการผ่าผลปาล์มได้อย่างสะดวกปลอดภัย ง่าย ออกแรงน้อย ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน ไม่ทำให้เนื้อเยื่อของผลปาล์มที่ได้รับการผ่าแล้วเกิดการบอบช้ำ และเป็นผลงานที่ตอบรับกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น ประเทศและภูมิภาค


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.อ. ผลิตเครื่องผ่าผลปาล์ม ลดบอบช้ำ ใช้แรงน้อย โพสต์เมื่อ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 15:38:30 200 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP