คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้


แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้


          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถูกสถาปนาเป็นคณะในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 โดยยกฐานะจากภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตร 2ปีต่อเนื่อง (รับนักศึกษาจากสายอาชีวศึกษาเช่น เกษตร เทคนิค เทคนิคสถาปัตย์ ฯ) ตั้งแต่ 2527 เป็นต้นมา จนกระทั่งในปี 2538 ได้เปิดสอน สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี โดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งได้มีคณาจารย์ 3 ท่านที่เป็นผู้บุกเบิกสร้างหลักสูตรขึ้นมา ได้แก่ อาจารย์สมพร ยกตรี (แม่โจ้ รุ่น 20) อาจารย์โสภณ มงคลวัจน์ (พืชสวน แม่โจ้ รุ่น 36) และ รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร (Master in Landscape architecture, University of Michigan)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 หลักสูตรและระดับการศึกษา  

 ระดับปริญญาตรี   

          สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตร 4 ปี)
          สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

 ระดับปริญญาโท   

          สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ปี)


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
          อาคารภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว 
          ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

          เบอร์โทรศัพท์ : 053-873360, 053-873363
          เบอร์โทรสาร : 053-873367

          เว็บไซต์  :  http://www.landscape.mju.ac.th


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ โพสต์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:14:45 1,874 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP