x close

ประกาศผังที่นั่งสอบ CU-BEST รอบ 3/55 แล้ว


จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ CU-BEST รอบ 3/55

ประกาศผังที่นั่งสอบ CU-BEST รอบ 3/55 แล้ว


          หลังจากที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดรับสมัครสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/55 เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ล่าสุด ได้มีการประกาศผังที่นั่งสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/55 แล้ว 

          ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่พลาดการสมัครสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/55 ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เพราะตอนนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครสอบ CU-BEST ครั้งที่ 4/55 แล้ว โดยเริ่มรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน ประกาศผังที่นั่งสอบ 19 พฤศจิกายน และทำการสอบในวันที่ 25 พฤศจิกายนจุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ CU-BEST รอบ 3/55

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดรับสมัครสอบ CU-BEST ซึ่งเป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT ซึ่งประกอบด้วยส่วนการวิเคราะห์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ และข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญา โดยมีการจัดสอบปีละ 4 ครั้ง สำหรับ CU-BEST ภาษาไทย และ 2 ครั้ง สำหรับ CU-BEST ภาษาอังกฤษ คะแนนสอบ CU-BEST มีอายุ 2 ปี สำหรับใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ


กำหนดการรับสมัครและวันสอบ CU-BEST 
       
 ครั้งที่           เริ่มรับสมัคร  Online    
หมดเขต
   รับสมัคร        
         
 ประกาศผังสอบทาง   Website           วันสอบ         (วันอาทิตย์)
3/55  1 ส.ค. 55 20 ก.ย. 55 29 ก.ย. 55 7 ต.ค. 55
 4/55  1 ต.ค. 55 15 พ.ย. 55 19 พ.ย. 55 25 พ.ย. 55


           สำหรับสมัครสอบ CU-BEST ทางจุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัยให้ผู้สอบทุกท่านสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ http://www.mbachula.info หากใครไม่เคยสอบมาก่อนจะต้องเข้าไปกรอกรายละเอียดส่วนตัว และต้องกำหนด Password ของตัวเอง แต่หากใครมี Password แล้ว ก็สามารถเข้าไปสมัครสอบได้ 

 วิธีการสมัครสอบ CU-BEST     

          1. หลังจากกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใด ๆ มาที่หลักสูตรฯ    
  
          2. ผู้สมัครสอบจะต้องนำใบ Pay-In ที่สั่งพิมพ์หลังจากการสมัครแล้วไปชำระค่าสมัครสอบที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (หรือใน7-11) ทุกสาขา ภายในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร โดยก่อนจะชำระเงิน ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบน Pay In Form ด้วย                                         

          3. เมื่อชำระเงินแล้ว ผู้สมัครสามารถเข้ามาเช็คสถานะการสมัครได้ ประมาณ 2-3 วันหลังจากชำระเงินจากในเว็บที่สมัคร โดยทำการ log-in เข้าไปดูสถานะในระบบ (หลักสูตรจะไม่ส่งบัตรสอบไปให้ ผู้สอบจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันเข้าสอบ)                                                              
          4. ตรวจสอบวันที่ประกาศผังสอบ โดยในวันนั้น ให้เข้าระบบเพื่อดูเลขประจำตัวสอบ จากหน้าเดียวกันกับที่ได้ดูสถานะในระบบ และเปรียบเทียบสถานที่สอบ จากผังสอบที่ประกาศเอาไว้              

          5. ในวันสอบ ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการเข้าสอบเท่านั้น
(ไม่มีการอนุโลม ในกรณีบัตรหาย หรือกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)                                           

          6. หลังจากสอบเสร็จประมาณ 4 - 7 วัน ผู้สมัครสามารถ log-in เข้าระบบที่เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์เพื่อเช็คคะแนนสอบได้ทันที สำหรับผลสอบตัวจริง จะส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้สมัครกรอกไว้ในเว็บไซต์ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศผังที่นั่งสอบ CU-BEST รอบ 3/55 แล้ว อัปเดตล่าสุด 2 ตุลาคม 2555 เวลา 12:23:26 36,713 อ่าน
TOP