คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งที่สองของประเทศไทย และเป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของภาคเหนือและส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นในราวปี พ.ศ. 2509 ในฐานะโรงเรียนเภสัชศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ความเป็นมา

          พ.ศ. 2511 ได้เปลี่ยนฐานะเป็นภาควิชาเภสัชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ และเมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้รับการยกฐานะเป็น "คณะเภสัชศาสตร์" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีภาควิชาสังกัดทั้งหมด 6 ภาควิชา คือ ภาควิชาเภสัชเคมี ภาควิชาเภสัชเวท ภาควิชาเภสัชกรรม ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม และ ภาควิชาชีวเภสัชกรรม

          พ.ศ. 2520 ได้ย้ายที่ดำเนินการ จากคณะแพทยศาสตร์ มายังสถานที่ปัจจุบัน บนถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

          พ.ศ. 2531 ได้ปรับปรุงการบริหารเป็น 6 ภาควิชาใหม่ คือ ภาควิชาเภสัชเคมี ภาควิชาเภสัชเวท ภาควิชาเภสัชชุมชน ภาควิชาเภสัชกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และภาควิชาชีวเภสัชกรรม

          ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการยุบรวมภาควิชาจาก 6 ภาควิชา เป็น 2 ภาควิชาคือ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   

          หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

          หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

            - สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม


 ระดับปริญญาโท 

          หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

            - สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
            - สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

            - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม


 ระดับปริญญาเอก 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

            - สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
            - สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ)


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง 
          จังหวัดเชียงใหม่   50200 

          เบอร์โทรศัพท์ :  053-944342-3             
          เบอร์โทรสาร :  053-222741 

          เว็บไซต์  :  http://www.pharmacy.cmu.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์เมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 23:49:50 1,932 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP