ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยประจำปี 2556
          ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556 จำนวน 2 หลักสูตร

          1. หลักสูตร College of Technology Students เพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2556 (หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น 3 ปี  และวิชาพื้นฐาน 1 ปี) ผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 

          - มีอายุอย่างน้อย 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2556)

          - คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.00 ขึ้นไป

          - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาเดือนมีนาคม 2556)
          (Announcement / Admission Form / Application Form )

          2. หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2556 (หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น 2 ปี และวิชาพื้นฐาน 1 ปี) ผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน 

          - มีอายุอย่างน้อย 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2556)

          - คะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.00 ขึ้นไป

          - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาเดือนมีนาคม 2556)

          ผู้สนใจสมัครกรุณาจัดส่งหลักฐานประกอบด้วย ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด เอกสารรับรองสถานภาพการศึกษาและเอกสารแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง อย่างละ 1 ชุด มายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

กำหนดสอบ

          1. สอบข้อเขียน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยจะแจ้งสถานที่สอบให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์ของสถานฑูตญี่ปุ่น (//www.th.emb-japan.go.jp/) และเว็บไซต์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.กระทรวงศึกษาธิการ (//www.bic.moe.go.th/)

          2. สอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ โดยจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกประมาณเดือนมีนาคม 2556


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

    


ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยประจำปี 2556 โพสต์เมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 15:31:13 59 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยประจำปี 2556 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP