20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555


20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีรายงานว่า ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้แถลงถึงความพร้อมในการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่น ปี 2555 ว่า ปีนี้มีผู้สมัครแอดมิชชั่นกว่า 122,169 คน ผ่านการคัดเลือก 82,102 คน และมีอีกกว่า 40,067 คน ที่พลาดหวัง 

          ทั้งนี้มีจำนวนเปิดรับทั้งนักศึกษาทั้งสิ้นกว่า 140,828 ที่นั่ง แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล จำนวน 76,778 ที่นั่ง แต่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 64,248 ที่นั่ง ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ - ราชมงคล รับนักศึกษาทั้งสิ้นกว่า 25,321 ที่นั่ง มีผู้ผ่านการคัดเลือกกว่า 13,913 คน และสถาบันการศึกษาเอกชน รับได้ 38,573 ที่นั่ง แต่มีผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพียง 3,785 คน

          ส่วนอันดับและสาขาที่มีคนคัดเลือกมากที่สุด 20 อันดับเเรก มีดังนี้ 

            อันดับ 1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับทั้งสิ้นจำนวน 56 คน จำนวนผู้สมัคร 2,850 คน อัตราการแข่งขัน 1: 51

            อันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ รับทั้งสิ้นจำนวน 160 คน จำนวนผู้สมัคร 1,906 คน อัตราการแข่งขัน 1:12

            อันดับ 3 คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับทั้งสิ้นจำนวน 150 คน จำนวนผู้สมัคร 1,813 คน อัตราการแข่งขัน 1:13

            อันดับ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับทั้งสิ้นจำนวน 350 คน จำนวนผู้สมัคร 1,810 คน อัตราการแข่งขัน 1:5

            อันดับ 5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับทั้งสิ้นจำนวน 60 คน จำนวนผู้สมัคร 1,784 คน อัตราการแข่งขัน 1:30

            อันดับ 6 คณะวารสารศาสาตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)  รับทั้งสิ้นจำนวน 200 คน จำนวนผู้สมัคร 1,772 คน อัตราการแข่งขัน 1:9

            อันดับ 7 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รับทั้งสิ้นจำนวน 840 คน จำนวนผู้สมัคร 1,748 คน อัตราการแข่งขัน 1:3

            อันดับ 8 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) รับทั้งสิ้นจำนวน 175 คน จำนวนผู้สมัคร 1,652 คน อัตราการแข่งขัน 1:10

            อันดับ 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับทั้งสิ้นจำนวน 300 คน จำนวนผู้สมัคร 1,611 คน อัตราการแข่งขัน 1:6

            อันดับ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับทั้งสิ้นจำนวน 50 คน จำนวนผู้สมัคร 1,310 คน อัตราการแข่งขัน 1:27

            อันดับ 11 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับทั้งสิ้นจำนวน 24 คน จำนวนผู้สมัคร 1,293 คน อัตราการแข่งขัน 1:54

            อันดับ 12 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับทั้งสิ้นจำนวน 30 คน จำนวนผู้สมัคร 1,272 คน อัตราการแข่งขัน 1:43

            อันดับ 13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทั้งสิ้นจำนวน  100 คน จำนวนผู้สมัคร 1,228 คน อัตราการแข่งขัน 1:13

            อันดับ 14 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับทั้งสิ้นจำนวน 230 คน จำนวนผู้สมัคร 1,203 คน อัตราการแข่งขัน 1:6

            อันดับ 15 คณะเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทั้งสิ้นจำนวน 180 คน จำนวนผู้สมัคร 1,164 คน อัตราการแข่งขัน 1:7

            อันดับ 16 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับทั้งสิ้นจำนวน 60 คน จำนวนผู้สมัคร 1,155 คน อัตราการแข่งขัน 1:20

            อันดับ 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับทั้งสิ้นจำนวน 45 คน จำนวนผู้สมัคร 1,154 คน อัตราการแข่งขัน 1:26

            อันดับ18 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ  รับทั้งสิ้นจำนวน 100 คน จำนวนผู้สมัคร 1,115 คน อัตรา 1:12

            อันดับ 19 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับทั้งสิ้นจำนวน 60 คน  
 
            อันดับ 20 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทั้งสิ้นจำนวน 100 คน จำนวนผู้สมัคร 1,100 คน อัตราการแข่งขัน 1:11


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย




20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555 โพสต์เมื่อ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 16:42:01 517 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP