เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

          ผลแอดมิชชั่นปี 2555 นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตเกษตร คว้าคะแนนสูงสุด แอดมิชชั่นติดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ส่วนคณะพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มีผู้สมัครมากที่สุด ขณะที่ เด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตา แอดมิชชั่นติด 2 คน

           ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ "ผลแอดมิชชั่น" หรือ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง ประจำปี 2555 ในเย็นวานนี้ (7 พฤษภาคม) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา ผ่านทางเว็บไซต์ สอท.www.cuas.or.th และหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลรวม 19 แห่ง โดยสรุปผลในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 122,169 คน เปิดรับจำนวน 140,828 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก 82,102 คน ดังนี้..

          สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด/กำกับ สกอ. 78,161 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 102,099 คน

           มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัยราชมงคล 13,913 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 25,321 คน

           สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น 156 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 156 คน

           สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3,785 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 38,573 คน

           ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปสอบสัมภาษณ์ให้ตรงกับวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ระหว่าง 14-16 พฤษภาคมนี้

           โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้กล่าวว่า จากผลแอดมิชชั่นดังกล่าวพบว่า คณะและสาขาที่ผู้สมัครเลือกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

           คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สมัคร 2,850 คน รับ 56 คน อัตราแข่งขัน 1:51

           คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัคร 1,813 คน รับ 150 คน อัตราแข่งขัน 1:13

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัคร 1,906 คน รับ 160 คน อัตราแข่งขัน 1:12

ส่วนนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุด ได้แก่

           1. นางสาวเกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ 90.55 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

           2. นางสาวปณชนก มาลากุล ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 87.96 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           3. นางสาวบัณฑิตา แซ่โล้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยละ 86.17 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

           4. นางสาวศศินี อรุณอาภารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ร้อยละ 85.28 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           5. นายภิมุข เทียมเศวต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร้อยละ 84.73 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          6. นางสาวศิริกาญจน์ วิโรจน์ศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร้อยละ 83.75 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           7. นายชนภัสส์ แสงสว่าง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 83.09 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           8. นายมัคค์ วรสถิตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร้อยละ 82.93 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          9. นางสาวนันทพัชร พนมยงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ได้คะแนนร้อยละ 82.02 สูงสุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           นอกจากนี้ ยังมีผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายณัฐพนธ์ มูลมาตย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ผ่านการคัดเลือกในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนายไพโรจน์ พันธุ์ทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ผ่านการคัดเลือกในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          โดย นายไพโรจน์ พันธ์ทอง หรือ น้องกอล์ฟ อายุ 22 ปี ผู้พิการทางสายตา สามารถสอบแอดมิชชั่นติดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ น้องกอล์ฟ กล่าวว่า เมื่อผลคะแนนออกมา ตนรู้สึกดีใจมาก ที่สอบข้อเขียนติดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตนตั้งความหวังไว้ตั้งแต่เด็ก ๆ แต่ต้องผิดหวังเล็กน้อย เมื่อทางอาจารย์ บอกว่า ไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เนื่องจากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ คือ ร้อยละ 90 จึงหมดสิทธิ์ที่จะได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           น้องกอล์ฟ กล่าวต่อว่า แต่ตนยังได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่อนุเคราะห์คนพิการทางสายตา ให้เข้าเรียนคณะนิติศาสตร์ได้ แต่ก็ไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้เช่นกัน เพราะอาจจะไม่สะดวก ประกอบกับอยู่ไกลบ้าน จึงตัดสินใจเข้าเรียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ที่ตนสามารถสอบติดด้วยวิธีสอบตรง ได้เช่นกันซึ่งได้ไปรายงานตัวแล้ว เพราะอยู่ใกล้บ้านเดินทางไม่ไกล

           อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.สมคิด กล่าวทิ้งทายไว้ว่า ตนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน ส่วนผู้ที่พลาดหวังยังมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐ และเอกชนอีกหลายแห่งที่เปิดรับเพิ่มเติม ซึ่งตนไม่อยากให้นักเรียนท้อแท้ เพราะผลแอดมิชชั่นไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิต และคนที่ผ่านการคัดเลือกก็ไม่ได้หมายความว่า จะเรียนจบภายใน 4 ปี อีกทั้งบางคนที่ประสบความสำเร็จ บ้างก็แอดมิชชั่นหลายครั้ง บ้างก็แอดมิชชั่นไม่ผ่าน ตนจึงอยากให้กำลังใจเด็กทุกคน และไม่อยากให้ผู้ปกครองกล่าวโทษเด็ก ทั้งนี้ หลังจากนี้ไปอยากให้นักเรียนได้ติดตามข่าวสารว่าที่มีสถาบันใดเปิดรับเพิ่มเติมบ้าง เพื่อให้โอกาสตัวเองอีกครั้งอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
   [7 พฤษภาคม] ประกาศผลแอดมิชชั่นแล้ว
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


          สอท. พร้อมประกาศผลแอดมิชชั่นวันนี้ เวลา 18.00 น. จากเดิมที่จะประกาศวันที่ 9 พฤษภาคม ขณะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคะแนนสูงสุด มี 9 ราย

          จากกรณีที่่อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เตรียมประกาศผลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์  ปีการศึกษา 2555 ในวันที่่ 9 พฤษภาคม แต่ได้เลื่อนมาประกาศวันนี้ (7 พฤษภาคม) ในเวลา 14.00 น. นั้น

          ล่าสุด นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ สอท. เปิดเผยว่า  สอท.  พร้อมประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันนี้ (7 พฤษภาคม) พร้อมกันทั่วประเทศ

          ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ของ สอท. www.cuas.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผล รวม 19 แห่ง โดยการประกาศข้อมูล ชื่อและนามสกุล เลขที่สมัคร และรหัสคณะที่ผ่านการคัดเลือก แต่จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันและเวลาการสอบทางเว็บไซต์ของ สอท. และขอให้ไปสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคมนี้

          ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2555 ที่ได้คะแนนสูงสุด 9 ราย ผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน ส่วนสาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับจำนวน 56 คน จากผู้สมัคร 2,850 คน

          - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับจำนวน 160 คน จาก 1,906 คน

          - คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับจำนวน 150 คน จากผู้สมัคร 1,813 คน
 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เมื่อ 7 พฤษภาคม 2555 เวลา 15:57:58 85 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เจ๋ง! เด็กสาธิตเกษตร คะแนนสูงสุด ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP