คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา


แนะนำคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

          คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นคณะใหม่ในมหาวิทยาลัยบูรพาที่ยกระดับมาจาก ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2521 ทั้งนี้ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดตั้งเป็นคณะ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   

          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
               สาขาวิชาการตลาด
               สาขาวิชาการจัดการ
               สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
               สาขาวิชาการเงิน 
               สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
               สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
               สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (หลักสูตรเทียบโอน) 
               สาขาวิชาการตลาด
               สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (หลักสูตรเทียบโอน)
                   

 ระดับปริญญาโท   

          หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

          หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) 
               สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
               สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
               สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตร Inter)


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
          169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
          อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20131 

          เบอร์โทรศัพท์ :  038-102397
          เบอร์โทรสาร :   038-393264  

          เว็บไซต์  :  http://www.mt.buu.ac.th/th/เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โพสต์เมื่อ 19 เมษายน 2555 เวลา 11:38:44 5,949 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP