คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร


คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

แนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 โดยในระยะแรกเป็นโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          ในปีการศึกษา 2540 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มรับนิสิตทันตแพทย์รุ่นแรก เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ระยะแรกรับจำนวน 30 คน ในปีการศึกษาต่อๆมาจนถึงปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนนิสิตทันตแพทย์เป็น รับจำนวน 45 คนต่อปี

          โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีสถานภาพเป็น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2543

หลักสูตรการศึกษา

 
          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งส่วนราชการในการเรียนการสอน โดยประกอบไปด้วย 5 ภาควิชา ได้แก่  ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ ,
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน ,ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย ,ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และภาควิชาชีววิทยาช่องปาก โดยเป็นสาขาวิชา ดังต่อไป

 ระดับปริญญาตรี   

          สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
      

 ระดับปริญญาโท   
   
          สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
          สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

 ระดับปริญญาเอก   

          สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
          สาขาวิทยาศาสตร์การเครื่อนไหวของมนุษ


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง 
          จังหวัดพิษณุโลก 65000

          เบอร์โทรศัพท์ :  055-966062 
          เบอร์โทรสาร : 055-966053 

          เว็บไซต์  :  http://www.dent.nu.ac.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร โพสต์เมื่อ 29 มีนาคม 2555 เวลา 22:02:54 1,095 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP