คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.


คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.

แนะนำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/258 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2548 เป็นคณะลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          เดิมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในฐานะภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามคณะแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตครั้งแรกในปี พ.ศ.2508

          ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์เปิดสอน 8 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 4 หลักสูตร และหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 4 หลักสูตร และอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตอีก 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและการบริหารรัฐกิจ)

          ในปีพ.ศ. 2553 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จะมีอายุครบ 5 ปี และเป็นปีที่ 45 ของ "รัฐศาสตร์ มช." คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์็๋ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มุ่งผลิตบัณฑิตและงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และตอบสนองความต้องการของภาคเหนือและประเทศ


หลักสูตรการศึกษา

 ระดับปริญญาตรี   

          สาขารัฐศาสตร์
          สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
          สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) 
          สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)

 ระดับปริญญาโท 

          สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาคปกติ) 
          สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาคพิเศษ) 
          สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ) 
          สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          239 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง 
          จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
 
          เบอร์โทรศัพท์ :   053-942960             

          เว็บไซต์  :  http://www.pol.cmu.ac.th


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. โพสต์เมื่อ 29 มีนาคม 2555 เวลา 21:11:39 1,870 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP