ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 25          ค่ายเยาวชนสมองแก้ว เป็นค่ายเยาวชนที่ดำเนินการติดต่อกันมาทุกปี โดยจะจัดขึ้นปีละครั้งในช่วงปลายเมษายน เป็นช่วงที่เยาวชนมีเวลาว่างจากการเล่าเรียน ในการจัดแต่ละครั้งเน้นการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในช่วงอายุ สิบถึงสิบสามปี โดยเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ ผสมผสานการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เน้นให้เกิดการพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี และเป็นรากฐานการแสวงหาความรู้ มีใจรักและมีความประทับใจในกิจกรรม โดยในช่วงสามปีที่ผ่านมา กิจกรรมส่วนใหญ่ได้รับการดำเนินการโดยกลุ่มคิวบิกครีเอทีฟ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมเยาวชน และประสบความสำเร็จในค่ายเยาวชนในหลาย ๆ รูปแบบ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

           1. เยาวชนชาย - หญิง อายุระหว่าง 10 - 15 ปี
          2. ผู้ที่กำลั้งศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3
          3. ช่วยเหลือตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
          4. ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรม
          5. สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย และมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีอาการของโรคที่ติดต่อผู้อื่นได้ เช่น อีสุกอีใส, ตาแดง เป็นต้น

จำนวนเยาวชนที่รับ

          จำนวนเยาวชนที่รับทั้งหมดของค่าย 100 คน โดยจะพิจารณาจากเยาวชนที่่สมัครเข้าค่ายตามลำดับก่อนหลัง

ค่าใช้จ่าย

          คนละ 7,900 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  เป็นค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ตลอดการเข้าค่าย 6 วัน 5 คืน

วันเวลาสถานที่

          วันจันทร์ที่ 23 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2555  รวมระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
          โดยพักค้างคืนที่ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สถานที่ติดต่อและรับสมัคร

          ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไปที่
          สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
          โทร. 0-2562-0951-4 ต่อ 2535, 2901, โทรสาร 0-2562-0950
          ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
          โทร. 0-3428-1650 - 1, โทรสาร 0-3428-1651

          การพิจารณารับเข้าค่ายโครงการจะพิจารณาตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดขอขอบคุณข้อมูลจาก
ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 25 (CCC7)


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 25 โพสต์เมื่อ 13 มีนาคม 2555 เวลา 15:51:14 210 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP