คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเป็นแหล่งการศึกษาของทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2525 เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ และเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือโดยมีสี แดงชาดเป็นสีประจำคณะ


หลักสูตรการศึกษา

 ระดับปริญญาตรี   

          สาขาวิชาการออกแบบ
          สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
          สาขาวิชาศิลปะไทย
          สาขาวิชาภาพพิมพ์
          สาขาวิชาจิตรกรรม
          สาขาวิชาประติมากรรม

 ระดับปริญญาโท   

          สาขาวิชาทัศนศิลป์
          สาขาวิชาจิตรกรรม

สาขาวิชาร่วม สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

          สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
         เป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง: คณะวิจิตรศิลป์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะการสื่อสารมวลชน และคณะวิศวกรรมศาสตร์

          สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
          เป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง: คณะวิจิตรศิลป์, คณะสังคมศาสตร์

          สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
          อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

          เบอร์โทรศัพท์ :  053-944805            
          เบอร์โทรสาร :    053-211724 

          เว็บไซต์  :  http://www.finearts.cmu.ac.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์เมื่อ 1 มีนาคม 2555 เวลา 11:36:04 1,788 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP