คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
          เมื่อปี พ.ศ. 2515 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2533
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยระยะแรกได้ใช้อาคาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2533 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

          จนกระทั่งปี พ.ศ. 2535 จึงได้มีการจัดตั้งเป็นคณะ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 หลักสูตรการศึกษา  

           คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน คือ

 ระดับปริญญาตรี   

          สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
          สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
          สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
          สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
          สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 
          สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

 ระดับปริญญาโท   

          สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
          สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
          สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
          หลักสูตรสาขาร่วม

          สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
          สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
          สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

 ระดับปริญญาเอก   

          สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

          หลักสูตรสาขาร่วม

          สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
          สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
          เลขที่ 155 หมู่ 2  ตำบลแม่เหียะ 
          อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

          เบอร์โทรศัพท์ : 053-948208
          เว็บไซต์  : http://www.agro.cmu.ac.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14:03:16 1,978 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP