คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


แนะนำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

          คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เดิมชื่อว่า โรงเรียนช่างตัดเสื้อวัดสุทัศน์  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2476  และได้พัฒนามาเป็นลำดับ  โดยปี พ.ศ. 2519 ได้เปลี่ยนสังกัดไปขึ้นอยู่กับวิทยาลัยเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2520  โดยเรียกชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา "วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์"  ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล"

          ต่อมามีพระราชบัญญัติฯ  จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  หนึ่งในนั้น คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกอบด้วย 9 คณะ  ปัจจุบันวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  จึงเปลี่ยนสถานะเป็น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 สีประจำคณะ 

          สีคราม

 หลักสูตรการศึกษา 

          คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้

          ระดับปริญญาตรี

           หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

          1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
          2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
          3. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
          4. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
          5. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง)

 การสมัครเข้าศึกษา 

          ระดับปริญญาตรี

          การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 -5 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการเองแบบระบบรับตรง

 การสมัครสอบ
 
          การรับสมัครคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปริญญาตรี ได้เปิดให้สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2554 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยผู้สมัครต้องดำเนินการดังนี้ 

          1. ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ http://www.apply.rmutt.ac.th

          2. ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัคร กรอกใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และส่งข้อมูลทาง Internet 

          3.ผู้สมัครนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตไปชำระเงินตามธนาคารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ หรือที่ และ Counter Service 

          4. หลังจากผู้สมัครสอบได้ชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรุณาล๊อคอินเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง หลังจากวันชำระเงินค่าสมัครสอบอย่างน้อย 5 วันทำการ โดยให้ผู้สมัครสอบคลิกที่เมนู "สถานะการชำระเงิน" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครสอบที่ผู้สมัครสอบได้นำใบแจ้งยอดค่าสมัครสอบไปชำระเงิน ที่จุดบริการรับชำระเงิน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
          เลขที่ 517 ถนนนครสวรรค์  แขวงสวนจิตรลดา  
          เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

          เบอร์โทรศัพท์ : 02-280-1189 ,0-2629-9153-7 
          โทรสาร :  0-282-3718
          เว็บไซต์  :  http://www.itfd.rmutp.ac.th  
          E-mail : itfd@rmutp.ac.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โพสต์เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:55 1,567 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP