x close

ม.อ.จัด ติวเข้ม โค้งสุดท้ายสู่มหาวิทยาลัย
ม.อ.จัด "ติวเข้ม โค้งสุดท้ายสู่มหาวิทยาลัย"

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการฯ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้) ขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าสู่เนื้อหาและการเรียนการสอนที่ดี โดยสอนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ถ่ายทอดไปยังห้องเรียนปลายทางในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา 

          ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ กล่าวว่า การสอบ ONET เป็นการสอบสำคัญในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นความสำคัญในการขยายโอกาสนักเรียนมัธยมปลายจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเตรียมความพร้อมสอบ ONET และเพื่อให้นักเรียนจากห้องเรียนปลายทางได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ผู้สอน ณ สถานที่เดียวกัน อันเป็นการเสริมแรงจูงใจในการเรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูล การแนะแนวการศึกษาคณะต่างๆ จึงจัดโครงการติวเข้ม โค้งสุดท้ายสู่มหาวิทยาลัย ควบคู่กับการแนะแนวการศึกษาคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา ประมาณ 3,000 คน 

          โครงการ "ติวเข้มโค้งสุดท้ายสู่มหาวิทยาลัย" ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 28-29 มกราคม 2555 ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการติวเข้มรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และ จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

          กำหนดการติวเข้ม วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ติวเข้มวิชา วิทยาศาสตร์ เวลา 13.00 - 16.15 น. ติวเข้มวิชา ภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ติวเข้มวิชา คณิตศาสตร์ เวลา13.00 - 16.15 ติวเข้มวิชา ภาษาไทย

          สอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0 7428 9204 หรือ http://elc.psu.ac.th/


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.อ.จัด ติวเข้ม โค้งสุดท้ายสู่มหาวิทยาลัย อัปเดตล่าสุด 15 มกราคม 2555 เวลา 17:20:23 326 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP