x close

ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครเรียนต่อ บัณฑิตศึกษา ปี 2555
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 

        
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555 รวม 29 หลักสูตร ดังนี้

         วัฒนธรรมศึกษา, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ,เอเชียศึกษา
         ฟิสิกส์, เคมี, วิทยาศาสตร์ศึกษา, นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ 
         วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (นานาชาติ)
         บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
         วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ , วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
         วิทยาศาสตร์การเกษตร, อุตสาหกรรมเกษตร
         สาธารณสุขศาสตร์,ชีวเวชศาสตร์,พยาบาลศาสตร์

 วิธีการสมัคร

         1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต/ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2555
         2. สมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555

 ซื้อใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่

         สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
         อาคารไทยบุรี ชั้น 2 อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช
         หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ (ตรงข้าม ททบ.5)
         อาคาร S.M. Tower ชั้น 19 พญาไท กรุงเทพฯ
         ศูนย์วิทยบริการฯ จ.สุราษฎร์ธานี
         อาคาร PC Tower ชั้น 9 ถ.กาญจนวิธี ต.บางกุ้ง อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
         โครงการหลักสูตร MIT , โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ
         อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

         1. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 
         อาคารไทยบุรี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
         โทรศัพท์ 0-7567-3139 , 0-7567-3138

         2. Website : http://graduate.wu.ac.th/
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครเรียนต่อ บัณฑิตศึกษา ปี 2555 โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2555 เวลา 17:30:40 36,030 อ่าน
TOP