x close

สทศ. เปิดสอบ o-net ป.6-ม.3 เริ่ม 16 มค. นี้
          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครนักเรียนเทียบเท่าช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) สอบวัผลในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET เพื่อนำผลการสอบ O-NET ไปใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการแข่งขันสูง ตามนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555  โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

 สมัครสอบ  

          สมัครผ่านเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th/ ไปที่เมนู "เข้าระบบ O-NET" (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ป.6 และม.3) ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มกราคม 2555

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

          ต้องเป็นนักเรียนเทียบเท่าระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เท่านั้น

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสนามสอบ 

          ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th/ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

 วันสอบ 

          O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
          O-NET ม.3 สอบวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2555

 ประกาศผลสอบ 

          วันที่ 28 เมษายน 2555 (ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th/)อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สทศ. เปิดสอบ o-net ป.6-ม.3 เริ่ม 16 มค. นี้ อัปเดตล่าสุด 11 มกราคม 2555 เวลา 15:25:24 34,294 อ่าน
TOP