x close

สพฐ.เผยสัดส่วนรับ ม.1 ปี55 - ใช้คะแนนโอเน็ตร่วมด้วย
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สพฐ. เผยแนวนโยบายการรับนักเรียน ม.1-ม.4 ปี 2555 ชี้พร้อมใช้คะแนนสอบโอเน็ตประกอบการคัดเลือกในปีนี้ด้วย

          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศแนวนโยบายการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2555 ทำให้ขณะนี้มีโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ส่งสัดส่วนการรับนักเรียนมาให้ สพฐ. แล้วถึง 280 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงแต่ละแห่ง จะระบุจำนวนรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อแตกต่างกัน อาทิ กำหนดสัดส่วนการจับฉลาก จำนวนรับนักเรียนในพื้นที่บริการ การเปิดสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไป เป็นต้น รวมถึงในปีการศึกษานี้ จะกำหนดให้ใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ร่วมกับคะแนนสอบเพื่อการพิจารณารับนักเรียนเป็นครั้งแรกด้วย แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้กำหนดสัดส่วนโอเน็ตชัดเจน 

          รายละเอียดสัดส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีรายละเอียดดังนี้

 กรุงเทพมหานคร 

          รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกและใช้โอเน็ตทั่วไป 50%, รร.ชิโนรสวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ทวีธาภิเศก สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วัดนวลนรดิศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.มัธยมวัดนายโรง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดระฆัง  สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บางปะกอกวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ปัญญาวรคุณ จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.โพธิสารพิทยากร จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.มัธยมวัดหนองแขม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชาลัยใน พระบรมราชูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.มัธยม วัดสิงห์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ราชวินิตมัธยม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,

          รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%, รร.โยธินบูรณะ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วัดราชโอรส จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศึกษานารี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศึกษานารีวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สามเสนวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50% รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เทพลีลา จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,

          รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่ บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จับสลาก 22% สอบฯพื้นที่บริการ 28% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30%  สอบฯทั่วไป 50%, รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บางกะปิ  จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ฤทธิยะวรรณาลัย จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วัดสุทธิวราราม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วชิรธรรมสาธิต สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีเศรษฐ บุตรบำเพ็ญ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวิทยา 2 จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,  รร.สารวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีศรีสุริโยทัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สิริรัตนา ธร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.หอวัง จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดนนทบุรี 

          รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่  นนทบุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,  รร.ปากเกร็ด จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วัดเขมาภิรตาราม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป  50%, รร.สตรีนนทบุรี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ  30% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" สอบฯพื้นที่ บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.อยุธยาวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดปทุมธานี 

          รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ธัญรัตน์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ธัญบุรี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ปทุมวิไล จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สายปัญญารังสิต สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.หนองเสือวิทยาคม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดสระบุรี 

          รร.แก่งคอย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์ พุแค จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สระบุรีวิทยาคม จับสลาก 5% สอบฯพื้นที่บริการ 45% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดสิงห์บุรี 

          รร.สิงห์บุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดลพบุรี 

          รร.ชัยบาดาลวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดชัยนาท 

          รร.ชัยนาทพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดอ่างทอง 

          รร.สตรีอ่างทอง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป50%, รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

          รร.ดัดดรุณี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จับสลาก 15% สอบฯพื้นที่บริการ 35% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดสมุทรปราการ 

          รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จับสลาก 5% สอบฯพื้นที่บริการ 45% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%, รร.วัดทรงธรรม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 45% สอบฯทั่วไป 30%, รร.ราชวินิตบางแก้ว สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สมุทรปราการ สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%, รร.สตรีสมุทรปราการ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดปราจีนบุรี 

          รร.ปราจิณราษฎรอำรุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดนครนายก 

          รร.นครนายกวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯ ทั่วไป 50%, รร.บ้านนา "นายกพิทยาคาร" จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดสระแก้ว 

          รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับสลาก 40% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 30%, รร.สระแก้ว สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%

 จังหวัดเลย 

          รร.เลยพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศรีสงครามวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดอุดรธานี 

          รร.สตรีราชินูทิศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,  รร.อุดรพิทยานุกูล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดหนองคาย 

          รร.ปทุมเทพวิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดนครพนม 

          รร.ปิยะมหาราชาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดมุกดาหาร 

          รร.มุกดาหาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป  50%

 จังหวัดสกลนคร 

          รร.สกลราชวิทยานุกูล จับสลาก 17% สอบฯพื้นที่บริการ 33% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

          รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯ ทั่วไป 30%, รร.อนุกูลนารี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดขอนแก่น 

          รร.แก่นนครวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.กัลยาณวัตร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ขอนแก่นวิทยายน สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ชุมแพศึกษา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นครขอนแก่น สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.น้ำพองศึกษา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บ้านไผ่ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศรีกระนวนวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.หนองเรือวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 40%

 จังหวัดมหาสารคาม 

          รร.ผดุงนารี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วาปีปทุม จับสลาก 50% สอบฯ ทั่วไป 50%, รร.สารคามพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดร้อยเอ็ด 

          รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีศึกษา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดศรีสะเกษ 

          รร.กันทรารมย์ สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%, รร.กันทรลักษ์วิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ขุขันธ์ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,รร.สตรีสิริเกศ จับสลาก 30% สอบฯพื้นที่บริการ 20% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดยโสธร 

          รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,รร.ยโสธรพิทยาคม จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดอุบลราชธานี 

          รร.นารีนุกูล จับสลาก 30% สอบฯพื้นที่บริการ 20% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เบ็ญจะมะมหาราช สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ลือคำหาญ วารินชำราบ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดอำนาจเจริญ 

          รร.อำนาจเจริญ จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดชัยภูมิ 

          รร.แก้งคร้อวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ภูเขียว จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 45%, รร.สตรีชัยภูมิ จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดนครราชสีมา 

          รร.บุญวัฒนา จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ปักธงชัยประชานิรมิต จับสลาก 40% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 20%, รร.ราชสีมาวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%, รร.ปากช่อง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พิมายวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ  50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สุรนารี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ  25% สอบฯทั่วไป 50%
 
 จังหวัดบุรีรัมย์ 

          รร.กระสังพิทยาคม จับสลาก 50% สอบฯพื้นที่บริการ 20% สอบฯทั่วไป 30%, รร.นางรอง สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%, รร.บุรีรัมย์พิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ประโคนชัยพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 80% สอบฯทั่วไป 20%, รร.ลำปลายมาศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดสุรินทร์ 

          รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ประสาทวิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.รัตนบุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สิรินธร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สุรวิทยาคาร จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สังขะ จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดเชียงใหม่ 

          รร.จอมทอง จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ยุพราชวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วัฒโนทัยพายัพ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สันป่าตองวิทยาคม จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดลำปาง 

          รร.บุญวาทย์วิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ลำปางกัลยาณี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดลำพูน 

          รร.จักรคำคณาทร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดเชียงราย 

          รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เทิงวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พานพิทยาคม จับสลาก 5% สอบฯพื้นที่บริการ 45% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สามัคคีวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดพะเยา  

          รร.พะเยาพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
 
 จังหวัดแพร่ 

          รร.นารีรัตน์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พิริยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดน่าน 

          รร.ปัว สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีศรีน่าน สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%

 จังหวัดสุโขทัย 

          รร.สุโขทัยวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สวรรค์อนันต์วิทยา จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%, รร.อุดมดรุณีสอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดตาก 

          รร.ตากพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สรรพวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดพิษณุโลก 

          รร.เฉลิมขวัญสตรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พิษณุโลกพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พุทธชินราชพิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

          รร.อุตรดิตถ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.อุตรดิตถ์ดรุณี จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

          รร.เพชรพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วิทยานุกูลนารี สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%, รร.หล่มสักวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.หนองไผ่ สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%

 จังหวัดกำแพงเพชร 

          รร.กำแพงเพชรพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วัชรวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%

 จังหวัดพิจิตร 

          รร.ตะพานหิน สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พิจิตรพิทยาคม จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดนครสวรรค์ 

          รร.ตาคลีประชาสรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นครสวรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีนครสวรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดอุทัยธานี 

          รร.หนองฉางวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%.

 จังหวัดจันทบุรี 

          รร.เบญจมราชูทิศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป  50%, รร.ศรียานุสรณ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดตราด 

          รร.ตราดตระการคุณ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป  50%, รร.สตรีประเสริฐศิลป์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดชลบุรี 

          รร.ชลราษฎรอำรุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ชลกันยานุกูล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,  รร.พนัสวิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บางละมุง สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%, รร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สัตหีบวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศรีราชา สอบฯพื้นที่บริการ 50%  สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดระยอง 

          รร.แกลง "วิทยสถาวร" จับสลาก 50% สอบฯ ทั่วไป  50%, รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บ้านค่าย จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป  50%, รร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จับสลาก 50% สอบฯ ทั่วไป 50%, รร.ระยองวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วัดป่าประดู่ จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 40%

 จังหวัดราชบุรี 

          รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.โพธาวัฒนาเสนี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ราชโบริกานุเคราะห์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป  50%, รร.รัตนราษฎร์บำรุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดกาญจนบุรี 

          รร.กาญจนานุเคราะห์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วิสุทธรังษี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดสุพรรณบุรี 

          รร.กรรณสูตศึกษาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สงวนหญิง จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดนครปฐม 

          รร.พระปฐมวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ราชินีบูรณะ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดเพชรบุรี

          รร.เบญจมเทพอุทิศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พรหมานุสรณ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

          รร.ประจวบวิทยาลัย จับสลาก 10% สอบฯ พื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดสมุทรสงคราม 

          รร.ถาวรานุกูล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดสมุทรสาคร 

          รร.สมุทรสาครบูรณะ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯ ทั่วไป 50% รร.สมุทรสาครวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          รร.ไชยาวิทยา จับสลาก 5% สอบฯทั่วไป 95%, รร.พุนพินพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,  รร.พระแสงวิทยา จับสลาก 40% สอบฯพื้นที่บริการ 20% สอบฯทั่วไป 40%, รร.เวียงสระ จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50% , รร.สุราษฎร์ธานี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% , รร.สุราษฎร์พิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สุราษฎร์ธานี 2 สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดชุมพร 

          รร.ศรียาภัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,  รร.สอาดเผดิมวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%, รร.สวนศรีวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สวีวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          รร.กัลยาณีศรีธรรมราช สอบฯพื้นที่บริการ 95% สอบฯทั่วไป 5%, รร.ฉวางรัชดาภิเษก สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯ ทั่วไป 40%, รร.ทุ่งสง สอบฯพื้นที่บริการ 95% สอบฯทั่วไป 5%, รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 30%, รร.เบญจมราชูทิศ สอบฯ ทั่วไป 100%, รร.ปากพนัง สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%, รร.สตรีทุ่งสง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดพัทลุง 

          รร.พัทลุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,  รร.สตรีพัทลุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดตรัง 

          รร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วิเชียรมาตุ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สภาราชินี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ห้วยยอด  สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดกระบี่ 

          รร.อำมาตย์พานิชนุกูล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.อ่าวลึกประชาสรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%

 จังหวัดพังงา 

          รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สอบฯพื้นที่บริการ 80% สอบฯทั่วไป 20%

 จังหวัดภูเก็ต 

          รร.ภูเก็ตวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีภูเก็ต สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดระนอง 

          รร.พิชัยรัตนคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีระนอง สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%

 จังหวัดนราธิวาส 

          รร.นราธิวาส จับสลาก 15% สอบฯพื้นที่บริการ 55%  สอบฯทั่วไป 30%, รร.นาราสิกขาลัย จับสลาก 70% สอบฯทั่วไป 30%

 จังหวัดปัตตานี 

          รร.เดชะปัตตนยานุกูล จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชูทิศ จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดยะลา 

          รร.คณะราษฎรบำรุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป  50%, รร.สตรียะลา สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%

 จังหวัดสงขลา 

          รร.นวมินทราชูทิศทักษิณ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.มหาวชิราวุธ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วรนารีเฉลิม สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%, รร.หาดใหญ่วิทยาลัย2 สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.หาดใหญ่วิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

 จังหวัดสตูล 

          รร.พิมานพิทยาสรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สพฐ.เผยสัดส่วนรับ ม.1 ปี55 - ใช้คะแนนโอเน็ตร่วมด้วย อัปเดตล่าสุด 10 มกราคม 2555 เวลา 16:40:00 38,844 อ่าน
TOP