x close

แพทย์ มช. จัดค่าย อยากเป็นหมอครั้งที่ 15
ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 15

           สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนน้อง ๆ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต มาค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 15 จัดโดยโดยในปีนี้กิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอจะพาน้องๆ ที่สนใจทุกคนมาเปิดโลกอีกมุมหนึ่งของวิชาชีพแพทย์อย่างที่ไม่เคยได้มีใครเห็นมาก่อน

           น้องๆ จะได้รับรู้ถึงการเรียนของนักศึกษาแพทย์ เนื้อหาวิชาการ และภาคปฏิบัติการ เสมือนประหนึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพาเยี่ยมชมวอร์ดต่างๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อีกด้วย น้องจะได้สัมผัสกับคนไข้จริงๆ ได้เห็นการทำงานของแพทย์ รวมถึงยังมีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย
 
กำหนดการ


เริ่มรับใบสมัคร                          1 ธันวาคม 2554     ถึง   5 มกราคม 2555
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก       15 มกราคม 2555  
ผู้ผ่านการคัดเลือก ชำระเงิน         15 มกราคม 2555  ถึง  31 มกราคม 2555
วันกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ        22 มีนาคม 2555   ถึง   25 มีนาคม 2555

           หมายเหตุ :

           ช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
สถานที่

           สถานที่จัดกิจกรรมอยู่ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืนโดยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดระยะเวลาอยู่ค่าย เว้นแต่เหตุจำเป็นซึ่งจะพิจารณาต่อไป
 
การสมัคร

           ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารมาภายในช่วงเวลารับใบสมัคร  1 ธันวาคม 2554  ถึง 5  มกราคม 2555   โดยจะยึดจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ไม่รับใบสมัครนอกช่วงเวลารับสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

           ส่งใบสมัครมาที่                    

           หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           110 ถนนอินทรวโรรส ตำบลศรีภูมิ  
           อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200
           (วงเล็บมุมซองว่า "ใบสมัครค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 15")


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แพทย์ มช. จัดค่าย อยากเป็นหมอครั้งที่ 15 อัปเดตล่าสุด 6 มกราคม 2555 เวลา 18:06:22 266 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP