x close

แพทย์ มช. จัดค่าย อยากเป็นหมอครั้งที่ 15
ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 15

           สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนน้อง ๆ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต มาค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 15 จัดโดยโดยในปีนี้กิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอจะพาน้องๆ ที่สนใจทุกคนมาเปิดโลกอีกมุมหนึ่งของวิชาชีพแพทย์อย่างที่ไม่เคยได้มีใครเห็นมาก่อน

           น้องๆ จะได้รับรู้ถึงการเรียนของนักศึกษาแพทย์ เนื้อหาวิชาการ และภาคปฏิบัติการ เสมือนประหนึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพาเยี่ยมชมวอร์ดต่างๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อีกด้วย น้องจะได้สัมผัสกับคนไข้จริงๆ ได้เห็นการทำงานของแพทย์ รวมถึงยังมีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย
 
กำหนดการ


เริ่มรับใบสมัคร                          1 ธันวาคม 2554     ถึง   5 มกราคม 2555
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก       15 มกราคม 2555  
ผู้ผ่านการคัดเลือก ชำระเงิน         15 มกราคม 2555  ถึง  31 มกราคม 2555
วันกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ        22 มีนาคม 2555   ถึง   25 มีนาคม 2555

           หมายเหตุ :

           ช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
สถานที่

           สถานที่จัดกิจกรรมอยู่ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืนโดยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดระยะเวลาอยู่ค่าย เว้นแต่เหตุจำเป็นซึ่งจะพิจารณาต่อไป
 
การสมัคร

           ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารมาภายในช่วงเวลารับใบสมัคร  1 ธันวาคม 2554  ถึง 5  มกราคม 2555   โดยจะยึดจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ไม่รับใบสมัครนอกช่วงเวลารับสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

           ส่งใบสมัครมาที่                    

           หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           110 ถนนอินทรวโรรส ตำบลศรีภูมิ  
           อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200
           (วงเล็บมุมซองว่า "ใบสมัครค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 15")


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แพทย์ มช. จัดค่าย อยากเป็นหมอครั้งที่ 15 โพสต์เมื่อ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 17:35:17 181 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP