x close

ตัวอย่างข้อสอบ gat-pat ครั้งที่ 1/2555 สอบเดือนธันวาคม
          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. แจ้งรูปแบบและตัวอย่างข้อสอบGAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนธันวาคม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

           1. ปรนัย แบบเลือกตอบ

          1.1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด (4 ตัวเลือก 1 คำตอบ)

          ตัวอย่างการตอบ ให้ระบายวงกลมที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงวงกลมเดียว


          1.2 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เลือก 2 คำตอบที่ถูกต้อง (4 ตัวเลือก 2 คำตอบ)

          ตัวอย่างการตอบ ให้ระบายวงกลม 2 วง ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบ


          1.3 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด (5 ตัวเลือก 1 คำตอบ)

          ตัวอย่างการตอบ ให้ระบายวงกลมที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงวงกลมเดียว

          1.4 แบบเลือกตอบ 6 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด (6 ตัวเลือก 1 คำตอบ)

          ตัวอย่างการตอบ ให้ระบายวงกลมที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงวงกลมเดียว

           2. แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่มีความสัมพันธ์กัน

          ตัวอย่างการตอบ ให้ระบายคำตอบที่สัมพันธ์กัน

           3. แบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข

          ตัวอย่างการตอบ

          - ให้ใช้ปากกาเขียนคำตอบที่เป็นตัวเลขลงในช่องว่างให้ตรงกับหลักเลขครบทั้งหกหลัก
          - ให้ใช้ดินสอดำ 2B ระบายคำตอบในวงกลมให้ตรงกับหลักเลข
          - ต้องระบายคำตอบให้ถูกต้องครบทั้งหกหลัก

           4. แบบอัตนัย ตรวจด้วยคน

          - ให้ทำในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้ 1 แผ่น
          - ให้ใช้ดินสอหรือปากกาที่หมึกไม่ซึมทะลุกระดาษคำตอบ

          เกณฑ์การให้คะแนน

          1. ความชัดเจนในการสื่อความหมาย
          2. ความน่าสนใจและความสวยงามในการจัดองค์ประกอบ
          3. ความเรียบง่ายของเส้นสายและรายละเอียด
          4. ความปราณีต สะอาดและครบด้วยสมบูรณ์

           5. บทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก

            ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบ สามารคลิกอ่านรายละเอียด รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนธันวาคม) ได้ที่นี่ หรือ คลิกบนรูปภาพตัวอย่างข้างล่างนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตัวอย่างข้อสอบ gat-pat ครั้งที่ 1/2555 สอบเดือนธันวาคม อัปเดตล่าสุด 15 ธันวาคม 2554 เวลา 16:53:03 1,484 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP