จุฬาฯ ประกาศเลื่อนและยกเลิกกิจกรรมต่างๆประกาศ เลื่อนและยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ของจุฬาฯ

           เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งกิจกรรมต่างๆ ที่มีการเลื่อนหรือยกเลิกดังนี้

           จุฬาฯ เลื่อน การเปิดเรียนภาคปลาย จากวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554 เป็นวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

           เลื่อน การจัด งานจุฬาวิชาการ’54 ออกไป และในช่วงการจัดงานจุฬาวิชาการ ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2554 ให้มีการเรียนการสอนตามปกติ

           ยกเลิก กิจกรรมการบริการด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2218-8705, 0-2218-8635

           เลื่อน การแสดงรายการแสดงดนตรีไทย วงปี่พาทย์เสภา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 18.00 – 19.30 น. และคอนเสิร์ต The Viola Lovers (Chulalongkorn University Viola Ensemble) วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 19.30 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. 0-2218-3634

           เลื่อน การจัดสอบ โครงการรับตรง ประจำปี 2554 และการจัดสอบของศูนย์ฯทุกโปรแกรม ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2554 สำหรับกำหนดวันสอบใหม่จะประกาศให้ทราบทาง //www.cuatc.chula.ac.th/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-3704-6

          เลื่อน การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ CU-CAS เพื่อการจัดทำ มคอ.2 และประเมินรายวิชา วันที่ 25 ตุลาคม เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ และวันที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ ออกไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

          เลื่อน การนำเสนอผลงานมหกรรมคุณภาพ "ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ก้าวใหม่เพื่อจุฬาฯ" ต่อคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ และขอเลื่อนการจัดงาน "มหกรรมคุณภาพ "ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ก้าวใหม่เพื่อจุฬาฯ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 ณ หอประชุมจุฬาฯ ออกไปก่อน รายละเอียดและกำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

           ยกเลิก การแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่านิเวศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ และขอเลื่อนโครงการปลูกป่านิเวศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 ณ พื้นที่ของจุฬาฯ จ.สระบุรี ออกไปก่อน ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะแจ้งกำหนดการจัดโครงการที่แน่นอนอีกครั้ง

           ยกเลิก การจัดประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การวิจัยชุมชน ครั้งที่ 29" ในวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2554 ณ อาคาร อปร. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทรศัพท์ 02-252-7864 ต่อ 3700

           เลื่อน การแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลรวมดารามหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และการจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลรวมดารามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล 

           เลื่อน การจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย เทิดไท้องค์ราชัน ระดับอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 จากวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2554 เป็น วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2554 และขอกำหนดวันจับสลากทุกประเภทและประชุมผู้จัดการทีม ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารจุฬาพัฒน์ 7 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จุฬาฯ ประกาศเลื่อนและยกเลิกกิจกรรมต่างๆ โพสต์เมื่อ 24 ตุลาคม 2554 เวลา 18:29:26 14 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: จุฬาฯ ประกาศเลื่อนและยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP