x close

เภสัชฯ ศิลปากร ผลิตยากันน้ำกัดเท้า ช่วยภัยน้ำท่วม

 



เภสัชฯ ศิลปากร ผลิตยาสำหรับน้ำกัดเท้า อีกหนึ่งแรงใจช่วยภัยน้ำท่วม

         
สถานการณ์อุทกภัยทำให้เกิดความเดือนร้อนกันไปทั่วกว่าครึ่งประเทศแต่ในสภาวการณ์เช่นนี้ยังทำให้คนไทยแสดงน้ำใจด้วยการช่วยเหลือในด้านการมีจิตอาสา แบ่งปัน พึ่งพากันอย่างทั่วถึง และอีกหนึ่งความสามารถของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยครั้งนี้คือ การผลิตยาสำหรับทาเพื่อป้องกันและรักษาโรคน้ำกัดเท้า อีกปัญหาที่มักพบบ่อยกับอุทกภัยและผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆ
          
          ภญ.รศ.ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ทรรศนะว่า "ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นองค์กรสร้างปัญญาทางเภสัชศาสตร์สู่สังคมระดับนำของประเทศ คณะฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม โดยได้ช่วยในการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการครั้งนี้

          อย่างไรก็ตาม คณะฯ ได้รับบริจาคสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยา มาสมทบจากหน่วยงานภาคเอกชน ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งต้องขอแสดงความขอบคุณแทนพี่น้องผู้ประสบภัยด้วย" ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกระดับชั้น เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันโรคน้ำกัดเท้าภัยอย่างหนึ่งที่บางคนอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้

          การจัดกิจกรรมจิตอาสาในการร่วมกันผลิตยาสำหรับน้ำกัดเท้าของ เภสัชฯ ศิลปากร ครั้งนี้ได้กำลังสำคัญจากคณาจารย์ของคณะฯ ซึ่ง ภญ.ผศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม กล่าวว่า “เมื่อได้ทราบข่าวปัญหาสุขภาวะของผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ทางภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมจึงได้จัดทำโครงการผลิตยาขี้ผึ้งสำหรับน้ำกัดเท้าเพื่อมอบให้กับชุมชนที่ประสบภัยในภูมิภาคต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ และเพื่อเป็นบริการทางวิชาการแก่สังคม เช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ที่คณะฯ ได้มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการมีจิตสาธารณะกับกิจกรรมของนักศึกษา และหวังว่าคณะฯ จะสามารถเป็นที่พึ่งพึงในเรื่องยาและสุขภาพต่อชุมชนได้"


          ในด้านตัวยาที่ผลิตครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ ยาทาป้องกันน้ำกัดเท้าแบบวาสลีน และ ยาทาแก้โรคน้ำกัดเท้าแบบขี้ผึ้ง โดยที่ ภญ.ผศ.ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม หัวหน้าทีมการผลิตยาครั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวยาและการใช้ยาว่า "จากที่สภาเภสัชกรรมได้เคยสอบถามขอความร่วมมือจากคณะฯ เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่แล้วทางคณะฯ จึงเริ่มผลิตยาเพื่อส่งไปช่วยเหลือแต่ในครั้งนั้นผลิตจำนวนไม่มากนักซึ่งต่างจากครั้งนี้ที่ภัยธรรมชาติหนักกว่าครั้งอื่นๆ ทางคณะฯ จึงเริ่มขอรวบรวมพลังจิตอาสาจากนักศึกษาทุกระดับชั้นเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต 

          ในด้านสูตรตำรับยาอ้างอิงจากเภสัชตำรับประเทศอังกฤษ (British Pharmacopeia) ที่ใช้สอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์อยู่แล้ว ตัวยามีส่วนประกอบของกรดเบนโซอิก (benzoic acid) ที่มีผลในการฆ่าเชื้อรา และกรดซาลิไซลิก (salicylic acid) ที่ช่วยลอกผิวหนังที่เป็นขุย สะเก็ด หรือปื้นขาว ทำให้ตัวยาฆ่าเชื้อราออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น สูตรที่เราผลิตมีจุดเด่นคือเป็นลักษณะขี้ผึ้งทนน้ำและราคาถูก" ท่านอาจารย์ยังฝากถึงผู้ได้รับหรือใช้ยาอีกว่า "ตัวยาที่คณะฯ ผลิตมี 2 ตัวยาคือยาสำหรับป้องกันที่เป็นวาสลีนใช้ทาก่อนจะลุยน้ำเพื่อลดการโดนน้ำกัดเท้า และตัวยาที่ใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าสำหรับทาบริเวณที่มีอาการคัน แดงและลอกของผิวหนังที่ถูกน้ำกัดเท้า ก่อนใช้ควรอ่านฉลากให้ชัดเจนและถูกต้องกับอาการก่อนใช้ โดยยาที่ผลิตมีอายุประมาณ 1-2 ปี สามารถเก็บไว้ใช้หลังน้ำท่วมได้สำหรับผู้ที่ต้องทำงานอยู่กับความชื้นหรือเสี่ยงกับการเป็นโรคน้ำกัดเท้า" 

          โดยการผลิตยาครั้งนี้ได้แรงงานและแรงใจสำคัญจากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ของคณะฯ ช่วยกันเตรียม ผลิต และ บรรจุ กว่า 30,000 ตลับ ก่อนกระจายสู่ผู้ประสบอุทกภัย โดยผู้ประสบภัยหรือหน่วยงานสามารถติดต่อร้องขอความต้องการได้โดยผ่านคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          นางสาวสมกมล แม้นจันทร์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวเภสัชกรรม หนึ่งในผู้ร่วมแสดงจิตอาสาในครั้งนี้โดยเป็นตัวแทนจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พูดคุยด้วยแววตาที่มุ่งมั่นและจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยจิตอาสากับเราว่า "เมื่อมีการประกาศขอรับสมัครนักศึกษาเพื่อช่วยกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ตัวเองและเพื่อนๆ ไม่ลังเลเลยรีบแสดงความจำนงในการเข้าร่วม โดยที่พี่ๆ ป.เอก และ ป.โท จะเริ่มจัดเตรียมและมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงวันผลิตยาจริง โดยมีหน้าที่ในการควบคุมน้องๆ ป.ตรี ในการเตรียมส่วนประกอบ ผสมและกระบวนการทำยาในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงลงมือทำเองด้วย จากทักษะที่ได้เคยเรียนมา และรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ถึงแม้ตัวเองจะไม่สามารถลงไปช่วยได้ถึงพื้นที่ประสบภัย แต่ก็ดีใจที่จะได้ส่งยาจากฝีมือเภสัชกรของศิลปากร ไปช่วยบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าและป้องกัน ให้กับประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในครั้งนี้ซึ่งถือว่าหนักมากจริงๆ ค่ะ"


 
          ในการผลิตยาป้องกันและแก้โรคน้ำกัดเท้าของคณะฯ ในครั้งนี้ ถือว่าได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นจะช่วยเหลือผู้เดือนร้อนอย่างจริงใจ ซึ่งแต่ละคนเห็นความเคลื่อนไหวผ่านสื่อต่างๆ และบางคนบ้านของตัวเองก็ได้รับผลกระทบบ้างแต่อาจจะยังไม่หนักเท่ากับพี่ๆ น้องๆ ในจังหวัดที่แม่น้ำหลักๆ ไหลผ่าน เช่นพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี นครสวรรค์ ปทุมธานี หรือไม่เว้นแม้แต่บางอำเภอของจังหวัดนครปฐมเอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย ถึงแม้ว่าที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาจยังไม่ได้รับผลกระทบแต่การทำกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ถือว่าจะสามารถช่วยให้ผู้ประสบภัยไม่มากก็น้อยสามารถรักษาโรคน้ำกัดเท้าในเบื้องต้นได้เพราะในภาวะเช่นนี้การหลีกเลี่ยงไม่ให้ลุยน้ำคงเป็นไปได้ยาก

          ไพลิน รัฐศาสตร์วาริน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หนึ่งในผู้มีจิตอาสาครั้งนี้ กำลังบรรจงบรรจุตัวยาที่ผลิตเสร็จพร้อมจัดกระจายอย่างตั้งใจและจากการที่ได้ร่วมทำงานกับเพื่อนๆ จึงทำให้ น้องไพลิน ลงแรงไปด้วยความสุขทั้งที่ได้ช่วยเหลือและยังได้สนุกกับเพื่อนๆ ในการทำงานร่วมกันอีกด้วย "นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาร่วมทำงานกันเป็นทีมกับคนเยอะๆ ขนาดนี้ยังไม่เคยทำที่ไหนเลย ปกติก็ได้เจอกันในชั้นเรียน แต่นี้เหมือนได้ทำ lab ใหญ่ และก็ยังได้ทำงานร่วมกับพี่ๆ ป.โท ป.เอก แล้วก็พี่ๆ นักวิทย์ ส่วนอาจารย์ก็มาดูแลนักศึกษาด้วยความอบอุ่นไม่เหมือนกับในชั้นเรียน และยังได้เห็นความจริงใจของแต่ละคนที่ตั้งใจจะมาช่วยด้วยคะ อีกอย่างผู้ประสบภัยก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนยาที่เราผลิตและนำไปแจกด้วยคะเพราะเขาก็ลำบากมากอยู่แล้ว แล้วก็ถือเป็นโอกาสที่ดีของหนูด้วยที่คณะเปิดโอกาสให้มาช่วยทำงานได้เรียนรู้กระบวนการทำงานและได้ส่งผลงานที่เราผลิตกันสู่ประชาชนจริงๆ ใช้รักษาได้จริง ให้ประสบการณ์มากกว่าในห้องเรียนคะ"ไพลินพูดด้วยทีท่าที่เป็นกันเองกับผู้สื่อข่าว

          จากความตั้งใจ ร่วมแรงร่วมใจและมีจิตอาสาในการร่วมกันผลิตยาเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคน้ำกัดเท้าของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้ประสบภัยได้แต่นี่คือกำลังใจสำคัญที่มีความมุ่งมั่นอยากช่วยเหลือสังคม จากองค์กรวิชาการด้านการศึกษาอาจมีกำลังจำกัดในการผลิต ทั้งด้านแรงงาน งบประมาณ และอื่นๆ แต่ถ้าได้การสนับสนุนทั้งกำลังกาย กำลังใจ จากหน่วยงานอื่นๆ การผลิตยาครั้งนี้อาจจะกลายเป็นกำลังหลักสำคัญที่จะช่วยผู้ประสบภัยในเรื่องที่เกี่ยวเวชภัณฑ์เพื่อบรรเทาหรือรักษาโรคที่มากับน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี

          ขอขอบคุณบริษัทเมดิซีนโปรดักส์จำกัด บริษัทบางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค บริษัทซองเดอร์ ที่มอบทั้งสารเคมี ตัวยาสำคัญ ตลับใส่ยา ฉลากยา รวมทั้งเงินสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ทั้งจากคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้มีจิตสาธารณะทุกท่าน 


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เภสัชฯ ศิลปากร ผลิตยากันน้ำกัดเท้า ช่วยภัยน้ำท่วม อัปเดตล่าสุด 19 ตุลาคม 2554 เวลา 17:15:14 241 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP