TrafficEyes ดวงตาเคลื่อนที่ตรวจจราจร ไอเดียจาก ม.บูรพา

TrafficEyes ดวงตาเคลื่อนที่ตรวจจราจร ไอเดียจาก ม.บูรพา

TrafficEyes ดวงตาเคลื่อนที่ตรวจจราจร ไอเดียจาก ม.บูรพา

TrafficEyes (มหาวิทยาลัยบูรพา)


           บริษัท เดอะโลจิสติกส์ จำกัด ร่วมกับ BAL-Labs มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลจราจรและการเดินทางแบบเรียลไทม์ TrafficEyes โดยอาศัยระบบประมวลผลข้อมูลจาก Siamtraffic1.0 โปรแกรม TrafficEyes ในเวอร์ชันแรกสนับสนุน Smart phone และ Tablet PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Andriod ผู้ใช้งานจะต้องสมัครสมาชิก เพื่อสามารถดาวโหลดโปรแกรม TrafficEyes และติดตั้งเพื่อใช้งาน ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับระดับผู้ใช้ทั่วไป สามารถใช้งาน TrafficEyes โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

           ในขณะที่โปรแกรมยังเปิดอยู่ TrafficEyes จะควบคุมเปิดและปิดอุปกรณ์ GPS ในโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ โดยตรวจสอบการเคลื่อนของผู้ใช้งาน ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงสถานี (Cell site) ของโทรศัพท์มือถือกับช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ใช้พลังงานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือให้น้อยที่สุด

           TraffficEyes1.0 ประกอบด้วย 4 เมนูหลัก ได้แก่ 1) แจ้งเตือน 2) แผนที่จราจร 3) เส้นทางของฉัน (My Journey) 4) แนะนำเส้นทาง (Fastest Path) 5) แบ่งบัน (Shareway) (เมนู (4) และ (5) ยังไม่เปิดใช้บริการ)

           เมนูแจ้งเตือน (Traffic Alert) จะคอยแจ้งเตือน (เสียง Beep sound) เมื่อความเร็วจราจรของเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมต่อข้างหน้ามีค่าน้อยกว่า 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถแสดงข้อมูลความเร็วย้อนหลัง (Traffic History) ในทุกๆช่วงเวลา 5 นาที ย้อนหลังครึ่งชั่วโมง และแสดงข้อมูลบนแผนที่จราจร (Traffic Map) เส้นทางของฉัน (My Journey) จะแสดงเส้นทางของผู้ใช้งานที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลความเร็วจราจรเฉพาะในเส้นทางที่เลือกไว้TrafficEyes ดวงตาเคลื่อนที่ตรวจจราจร ไอเดียจาก ม.บูรพา TrafficEyes ดวงตาเคลื่อนที่ตรวจจราจร ไอเดียจาก ม.บูรพา

TrafficEyes ดวงตาเคลื่อนที่ตรวจจราจร ไอเดียจาก ม.บูรพา

TrafficEyes ดวงตาเคลื่อนที่ตรวจจราจร ไอเดียจาก ม.บูรพา TrafficEyes ดวงตาเคลื่อนที่ตรวจจราจร ไอเดียจาก ม.บูรพา

           หน้าต่างเมนูระบบสัมผัสของ TrafficEyes บน Smart phone  TrafficEyes ใน Tablet PC

           เมนูแจ้งเตือน (Traffic Alert) มีเส้นทางใด เส้นทางหนึ่งที่เชื่อมโยงขณะเดินทาง มีความเร็วต่ำกว่า 15 กม./ชม. หน้า Traffic History แสดงผลข้อมูลจราจราจรในทุกๆช่วงเวลา 5 นาที (ตัวเลขในวงเล็บคือ ค่าความเร็วในหน่วย กม./ชม.) หน้า Traffic History แสดงผลข้อมูลจราจราจรในทุกๆช่วงเวลา 5 นาที (ตัวเลขในวงเล็บคือ ค่าความเร็วในหน่วย กม./ชม.) หน้า Traffic History แสดงผลข้อมูลจราจราจรในทุกๆช่วงเวลา 5 นาที เมนูแผนที่จราจร (Traffic Map) แสดงเส้นสีและความเร็วในเส้นทางที่เชื่อมโยงในทิศที่รถยนต์มุ่งหน้า หน้า Traffic History แสดงผลข้อมูลจราจราจรในทุกๆช่วงเวลา 5 นาที (ตัวเลขในวงเล็บคือ ค่าความเร็วในหน่วย กม./ชม.) เมนูแผนที่จราจร (Traffic Map) แสดงเส้นสีและความเร็วในเส้นทางที่เชื่อมโยงในทิศที่รถยนต์มุ่งหน้า เมนูเส้นทางของฉัน (My Journey) แสดงข้อมูลจราจรในเส้นทางที่เลือกไว้ และแถบรูปภาพด้านล่างแสดงข้อมูลของผู้สนับสนุน

           ผู้สนใจสามารถดาวโหลดโปรแกรม TrafficEyes (.apk) ได้จากเว็บไซต์ www.trafficeyes.net/ ดังแสดงในรูปด้านล่าง

TrafficEyes ดวงตาเคลื่อนที่ตรวจจราจร ไอเดียจาก ม.บูรพา

            หน้าเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียน เพื่อดาวโหลดโปรแกรม TrafficEyes

           เมื่อลงทะเบียนและ Login แล้ว จะเห็นลิงค์ (Link) ให้สำหรับดาวโหลดโปรแกรม TrafficEyes จะทเชื่อมโยง (Synchronize) ฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และโทรศํพท์เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ

TrafficEyes ดวงตาเคลื่อนที่ตรวจจราจร ไอเดียจาก ม.บูรพา

           หน้าต่าง Login บน mobile deviceเมื่อเข้าโปรแกรมในโทรศํพท์มือในครั้งแรก ผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูล Username และ Password ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นในการเข้าระบบในครั้งต่อๆไป (ในกรณีที่ยังไม่ออกจากโปรแกรม) ระบบจะทำการลงชื่อเข้าใช้งาน (Auto sign-in) ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้งาน TrafficEyes ปริมาณการรับส่งข้อมูลจราจร (Traffic info packet) สามารถประมาณได้ดังนี้ (* ** ไม่คิดรวม ปริมาณรับส่งข้อมูลจากฟังก์ชันแผนที่จราจร Traffic Map ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลแผนที่ออนไลน์จาก Google map)

           - ปริมาณรับส่งข้อมูล 1 k byte ต่อ นาที; ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย 3 ชม. (180 นาที) ต่อวัน จะใช้ปริมาณข้อมูล 180 k ต่อวัน และใช้งานทุกวันภายใน 1 เดือน (30 วัน) คิดเป็นปริมาณการรับส่งข้อมูลเพียง 5.4 MB ต่อเดือน

           รูปด้านล่าง แสดงฟังก์ชัน เส้นทางของฉัน (My Journey) ผู้ใช้สามารถสร้างชุดเส้นทางของฉันเพื่อแสดงข้อมูลจราจรเฉพาะในเส้นทางจากเมนู Create Journey อาทิเช่น ในเส้นทางจากบ้านไปที่ทำงาน (บ้าน-ที่ทำงาน) และจากที่ทำงานกลับบ้าน หรือในถนนที่เดินทางเป็นประจำ เช่น นวมินทร์ ลาดพร้าว พระราม 9 เป็นต้น ระบบจะเก็บเส้นทางที่ถูกสร้างไว้ในฐานข้อมูลส่วนตัว ซึ่งระหว่างเดินทางผู้ใช้สามารถ เรียกดูข้อมูล My Journey ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยสะดวก

TrafficEyes ดวงตาเคลื่อนที่ตรวจจราจร ไอเดียจาก ม.บูรพาขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
TrafficEyes ดวงตาเคลื่อนที่ตรวจจราจร ไอเดียจาก ม.บูรพา โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 15:35:44 137 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP