มจพ รับสมัครเรียนติวสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2555มจพ รับสมัครเรียนติวสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2555

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครเรียนสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสถาบันเทคโนโลยีทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

            รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ดังนี้

ม. 3 เข้าศึกษา ปวช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)

ม. 6 และ ปวช. ทุกสาขา เข้าศึกษาปริญญาตรี 4 ปี 

            - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
            - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (บางสาขาวิชา)

ปวช. กลุ่มวิชาเครื่องกล กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาปริญญาตรี 4 ปี 

            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
            - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
            - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
            - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (บางสาขาวิชา) 
            - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

            หมายเหตุ

            **ผู้ที่สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ให้เลือกกลุ่มเรียนตามสาขาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้า มจพ.

การสมัครเรียน

            - สมัครทาง Internet ที่ http://www.welfare.kmutnb.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 3 มีนาคม 2555

            - สมัครด้วยตนเอง ที่ ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 3 มีนาคม 2555 วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. 

            - ในวันมาเรียนวันแรกให้นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วมาด้วย

ทุนสนับสนุนการศึกษา

            นักศึกษาที่เรียนสอนเสริม เมื่อสอบเข้า มจพ.ได้และมีคะแนนสูงสุด จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ดังนี้

            - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ทุนๆ ละ 4,000 บาท

            - ระดับปริญญาตรี 4 ปี 1 ทุนๆ ละ 4,700 บาท

            สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2585 7910 และ 0 2913 2500-24 ต่อ 1142, 1152, 1154, 1173, 1174ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มจพ รับสมัครเรียนติวสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2555 โพสต์เมื่อ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 14:08:21 177 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP