x close

สจล. พร้อมเปิดเรียนต่อ ป.ตรี นาโน ที่แรกในไทยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง


วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง


รองศาสตราจารย์ ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดี


รองศาสตราจารย์ ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดี
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 (ว.นาโน สจล.) พร้อมเปิดสอนระดับปริญญาตรี เป็นที่แรก

         
รองศาสตราจารย์ ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กล่าวว่า ปัจจุบันนาโนเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก แต่เรามีผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในเรื่องของนาโนเทคโนโลยี จำนวนน้อยไม่เพียงพอแก่ความต้องการ 

          แต่เดิมวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สจล. เปิดให้การเรียนการสอนในระดับสาขาปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เท่านั้น แต่ความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในด้านนี้เพิ่มขึ้นทุกๆปี ทำให้ปีนี้ ทางวิทยาลัยจึงตัดสินใจเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้น โดยเปิดรับสมัครแบบสอบตรง   

          "ในตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยจะได้รับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามว่า เรามีบัณฑิตจบจากวิทยาลัยนาโน กี่คน มีพอที่จะสามารถนำความรู้และงานวิจัย ออกไปทำงานในบริษัทเอกชนได้หรือยัง ซึ่งที่ผ่านมาทาง วิทยาลัยต้องคอยตอบคำถามนี้เสมอ"
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
          ทางวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี จึงตัดสินใจเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยเป็นการเปิดแบบรับตรง เป็นที่แรกของประเทศ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน สาเหตุที่เปิดรับตรงเพราะต้องการคัดเลือกผู้ที่มีความสนใจในเรื่องนาโนเทคโนโลยี จริงๆและมีศักยภาพในการเรียนรู้เพียงพอ ที่จะเรียนได้ตลอดจนจบ เพราะเนื้อหาวิชาและการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการค่อนข้างยากและเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยมีการลงพื้นที่ปฏิบัติภาคสนามเพื่อทำการวิจัยอย่างจริงจัง โดยจะเปิดรับประมาณ 40-50 คน 

          วิชาพื้นฐานที่ต้องสอบ มี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และการเขียนบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "ความรู้ทั่วไปด้านนาโนเทคโนโลยี" เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์ ในรอบถัดไป พร้อมกันนี้ยังเปิดรับในหลักสูตรตามโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าหรือหลักสูตร 4+1 คือให้ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับปริญญาโทควบไปพร้อมกับปริญญาตรีในปีที่ 4 ซึ่งจะทำให้เรียนจบปริญญาโทเร็วขึ้นกว่าการเรียนจบปริญญาโทแบบปกติ 1 ปี

          โดยในปีการศึกษานี้ได้เปิดสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโนเป็นสาขาแรก และจะเปิดอีก 2 สาขาวิชาในเร็วๆนี้ คือสาขานาโนเทคโนโลยีชีวภาพโดยเน้นด้านไบโอเซนเซอร์ และสาขานาโนอิเล็กทรอนิกส์  คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อด้านนาโนสำหรับปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า 

          สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาโท-เอก เราเปิดทำการเรียนการสอนมาหลายปีแล้วซึ่งถือว่าเราเป็นแหล่งผลิตนักนาโนเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่ง และเราเปิดสอนทั้ง 3 สาขาวิชาแล้วเช่นกัน


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
PMD Plus Co.,Ltd

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สจล. พร้อมเปิดเรียนต่อ ป.ตรี นาโน ที่แรกในไทย อัปเดตล่าสุด 6 กันยายน 2554 เวลา 15:23:21 36,870 อ่าน
TOP