x close

อบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 30 กับ ม.ธรรมศาสตร์
          ภาควิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 30 (English Language Training Program) สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ใช้ตำราที่ทันสมัยจากต่างประเทศ โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 กลุ่มย่อยดังนี้

           กลุ่ม 1 : 5 ตุลาคม 2554 - 21 ธันวาคม 2554

           เปิดสอน วันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 - 20.30 น.

           กลุ่ม 2 : 8 ตุลาคม 2554 - 17 ธันวาคม 2554 

           เปิดสอน วันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

           กลุ่ม 3 : 9 ตุลาคม 2554 – 18 ธันวาคม 2554

           เปิดสอน วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม 

           ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ระยะเวลาอบรม: 

           35/ *50 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: 

           มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา หรือก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับสูงขึ้นไป ท างานในวงการธุรกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร: สมัครทางโทรสารหรือสมัครด้วยตนเอง

           1. สมัครด้วยตนเอง และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

           - งานโครงการบริการวิชาการและสังคม (ชั้น 1) ตึกคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2696-5649 , 0-2696-5645 , แฟกซ์ 0-2696-5645 (ศูนย์รังสิต)

           - ห้องโครงการฯ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ชั้น 1 ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-2651-2 , แฟกซ์ 0-2222-8874 (ท่าพระจันทร์) หรือ ดูรายละเอียดทาง http://www.english.arts.tu.ac.th/ , http://www.tu.ac.th/

           2. สมัครทางโทรสาร โดย Download ใบสมัคร พร้อมแนบใบโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี คือ "โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ (รังสิต)" สาขาท่าพระจันทร์ ธนาคารทหารไทย เลขที่ 155-2-07413-8 หรือ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 905-0-03663-2 หรือ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 645-2-01779-0 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 114-2-11903-8

           *** บุคคลทั่วไปสมัครก่อน 16 ก.ย. 2554 รับส่วนลด 5% สำหรับบุคลากร มธ.รับส่วนลดทันที 5% เมื่อสมัคร และ พิเศษ! สำหรับผู้สมัครอบรมเป็นกลุ่มในวิชาเดียวกันครบ 4 ท่าน (ในราคาเต็ม) ทางโครงการฯ แถมให้เรียนฟรี !!! 1 ท่าน (ไม่รวมค่าหนังสือ) *** ** รับจำนวนจำกัด **


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 30 กับ ม.ธรรมศาสตร์ โพสต์เมื่อ 6 กันยายน 2554 เวลา 14:29:05 627 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP