x close

10 อันดับ จังหวัดที่มีนักเรียนมากที่สุดในประเทศไทย

          ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิด 10 อันดับ จังหวัดที่มีนักเรียนมากที่สุดในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 มาดูกันว่ามีจังหวัดไหนติดอันดับบ้าง แล้วจังหวัดไหนยืนหนึ่ง
10 จังหวัดที่มีนักเรียนมากที่สุดของไทย

          การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดที่มีนักเรียนมากที่สุด ย่อมเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งในด้านการศึกษาและการเติบโตของประชากร โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการเก็บข้อมูลประจำปีการศึกษา 2566 มาดูกันเลยว่าจังหวัดไหน จะมีนักเรียนมากที่สุดในประเทศไทย

10 จังหวัดที่มีนักเรียนมากที่สุดในประเทศไทย

อันดับ จังหวัด จำนวนนักเรียน
1 กรุงเทพมหานคร 981,755 คน
2 นครราชสีมา 461,753 คน
3 ชลบุรี 368,276 คน
4 อุบลราชธานี 352,800 คน
5 ขอนแก่น 342633 คน
6 เชียงใหม่ 340,767 คน
7 สงขลา 297,702 คน
8 อุดรธานี 296,096 คน
9 นครศรีธรรมราช 295,656 คน
10 บุรีรัมย์ 292,010 คน

 

          ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานคร มีจำนวนนักเรียนมากกว่าอันดับ 2 เกือบเท่าตัว สะท้อนให้เห็นถึงประชากรที่หนาแน่น และโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายในเขตเมืองซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในแต่ละจังหวัด อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรทรัพยากร และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
10 อันดับ จังหวัดที่มีนักเรียนมากที่สุดในประเทศไทย อัปเดตล่าสุด 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 17:20:47 7,518 อ่าน
TOP