ข้อมูลการสมัคร เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบโควต้า ปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้


 ปฏิทินการสอบคัดเลือกโควตา ม.เชียงใหม่ ปี 2555


วัน เดือน ปี กิจกรรม
วันที่ 1-14 กันยายน 2554 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet
วันที่ 15-23 กันยายน 2554 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง Internet
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ประกาศผังห้องสอบทาง Internet ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 6 มกราคม 2555 ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง Internet
วันที่ 9 มกราคม 2555 ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย เอกซเรย์ คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD
วันที่ 16 มกราคม 2555 สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน
กลุ่มวิทย์ - คณิต รหัส 002 -
กลุ่มภาษาต่างประเทศ รหัส 060 -
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศผลครั้งสุดท้ายทาง Internet
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยส่งชื่อให้ clearing house ตัดสิทธิ์ Admissions
กลางเดือนมีนาคม 2555 นักเรียนแจ้งยืนยันเลือกที่เรียน 1 สถาบัน กับ Clearing house
ปลายเดือนพฤษภาคม 2555 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


 ปฏิทินการคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน

เวลา การดำเนินการ
 กรกฎาคม  2554 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
 8-11  ตุลาคม  2554 สอบ GAT/PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 14  ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2554 นักเรียนดำเนินการสมัคร  ทาง  website //www.reg.cmu.ac.th    ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา  และส่งใบสมัคร , หลักฐานการชำระเงิน  , Portfolio  ตามที่คณะกำหนด   ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 23  พฤศจิกายน  2554 เฉพะผู้สมัครคณะแพทยศาสตร์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ บูรณาการวิทย์-คณิต   ทาง website  //www.reg.cmu.ac.th
 27  พฤศจิกายน  2554 เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ทดสอบบูรณาการวิทย์-คณิต  เวลา 9.00-12.00 น. และทดสอบความพร้อม   เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย  202, 203, 402, 403    อาคารราชนครินทร์    คณะแพทยศาสตร์
 29  พฤศจิกายน  2554 เฉพาะผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบเชิงปฏิบัติการ  ทาง website  //www.reg.cmu.ac.th
 6  ธันวาคม  2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ทาง website  //www.reg.cmu.ac.th
เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 10-11  ธันวาคม  2554  - ฝึกปฏิบัติการ  Workshop  ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
 12  ธันวาคม  2555  - ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 11  ธันวาคม  2554 - ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทุกโครงการต้องมาสอบสัมภาษณ์  และ/หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ /ตรวจร่างกาย ตามที่คณะกำหนด   ณ  คณะที่ได้รับการคัดเลือก
 - ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 15  ธันวาคม  2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทาง website //www.reg.cmu.ac.th
 16 – 22  ธันวาคม  2554 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันเข้าศึกษา  หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาทาง website  //www.reg.cmu.ac.th
 มีนาคม  2555 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งยืนยันเข้าศึกษาเพียง 1 สถาบัน ทาง  website   ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท) 
 พฤษภาคม  2555 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.0-539-43071 หรือที่เว็บไซต์ //www.reg.cmu.ac.th/ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลการสมัคร เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 โพสต์เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 17:07:35 104 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ข้อมูลการสมัคร เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP