ม.ศิลปากร เปิดรับตรง โควตาพิเศษ ปี 2555การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555

         
มหาวิทยาลัยศิลปากร จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง แล ะจังหวัดอุทัยธานี 

          นักเรียนที่สนใจจะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ //www.quota.su.ac.th/ และสมัคร 

          1.สมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (ตุลาคม) //www.niets.or.th/

          2.สมัครสอบรายวิชาที่ สทศ จะจัดสอบเดือนมกราคม 2555 วันที่สมัครและสอบต้องดูประกาศของ สทศ

          3.โครงการรับตรงนี้เข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย


ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2555

          ปี พ.ศ. 2554

           1–29 กรกฎาคม :
สมัครสอบ GAT/PAT ทาง Website : //www.niets.or.th/ กับ สทศ. สำหรับผู้ที่ประสงค์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะสมัครโปรดติดตามข้อมูล สทศ.) 

          คณะศึกษาศาสตร์ : สมัครวิชา 85 GAT ความถนัดทั่วไป (ทุกสาขาวิชา)  และ 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต)

          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : สมัครวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูง และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สมัครวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส และ สมัครวิชา 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน

           19 กรกฎาคม-14 ตุลาคม : สมัครสอบคัดเลือกฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ (ด้วยตนเอง) Website : //www.quota.su.ac.th/ หรือ //www.reg.su.ac.th/

           1-30 ตุลาคม : สมัครสอบรายวิชาสามัญ ทาง Website : //www.niets.or.th/ กับ สทศ.

           18 พฤศจิกายน : ประกาศแผนผังที่นั่งสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์บางสาขาวิชาทาง Website : //www.quota.su.ac.th/ หรือ //www.reg.su.ac.th/

           26 พฤศจิกายน : สอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์บางสาขาวิชา (มหาวิทยาลัยดำเนินการออก ข้อสอบและจัดสอบเอง) สนามสอบ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม

          ปี พ.ศ. 2555

           7-8 มกราคม : สอบรายวิชาสามัญ ดูประกาศของ สทศ.

           20 กุมภาพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนทาง Website : //www.quota.su.ac.th/ หรือ //www.reg.su.ac.th/

           25 กุมภาพันธ์ : สอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย (พิมพ์แบบฟอร์มจาก Website ข้างต้น)

           1 มีนาคม : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ทาง Website : //www.quota.su.ac.th/ หรือ //www.reg.su.ac.th/

           11-17 มีนาคม : ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ Website : //www.cuas.or.th/  ในหัวข้อ "เลือกคณะ" (พร้อมกันนี้ตัดสิทธิ์ Admission)

           23 มีนาคม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง Website : //www.quota.su.ac.th/ หรือ //www.reg.su.ac.th/ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ม.ศิลปากร เปิดรับตรง โควตาพิเศษ ปี 2555 โพสต์เมื่อ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 17:30:57 92 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ม.ศิลปากร เปิดรับตรง โควตาพิเศษ ปี 2555 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP