x close

ครูบังคับนักเรียนเซ็น MOU ติดศูนย์เจอปรับหน่วยกิตละ 2 พัน - ผอ. โร่แจงครูทำขึ้นเอง


           ครูบังคับนักเรียน เซ็น MOU ติดศูนย์ เสียค่าปรับหน่วยกิตละ 2 พัน อ้างเอาเงินแบ่งให้เด็กเรียนเก่ง ด้าน ผอ. แจงครูทำขึ้นเอง ล่าสุดสั่งให้ยกเลิกแล้ว

MOU ติดศูนย์

           วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานกรณีที่โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวของ โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีการบังคับให้นักเรียนและผู้ปกครองเซ็น MOU ว่า ถ้านักเรียนสอบตกติดศูนย์ หรือติด มผ. จะต้องเสียค่าปรับหน่วยกิตละ 2,000 บาท โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

           1. นักเรียนจะต้องไม่ได้รับผลการเรียน เกรด 0, ไม่มีสิทธิ์สอบ (มผ.), ไม่ผ่านการประเมิน (มผ.) ในทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

           2. เมื่อผลการเรียนของนักเรียนคนใดปรากฏผลการเรียน เกรด 0, ไม่มีสิทธิ์สอบ (มผ.), ไม่ผ่านการประเมิน (มผ.) ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ นักเรียนจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ครูที่ปรึกษา หน่วยกิตละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เช่น ถ้าติด 0 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 1.5 หน่วยกิต นักเรียนจะต้องชำระเงินค่าปรับจำนวน 3,000 บาท เป็นต้น

           3. นอกจากค่าปรับจากการปรากฏผลการเรียน 0, มส. และ มผ. นักเรียนที่มีจำนวนเกรดดังกล่าว มากกว่า 4 ตัว นักเรียนจะต้องไปเข้าค่ายธรรมะหรือปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าที่ครูที่ปรึกษาจัดหาให้ พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในค่ายทุกอย่าง

           4. ค่าปรับที่ได้รับจะถูกจัดสรรให้กับนักเรียนในห้อง 2 ที่มีผลการเรียนอันดับ 1- 5 ของห้องหรือมากกว่านั้นตามจำนวนเงินค่าปรับที่ได้รับมา

           5. การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นตันไป


           เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปารมี ไวจงเจริญ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ด้านการศึกษา โพสต์ระบุว่า สอบถามข้อมูลกับคุณภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เขต อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล ได้ข้อมูลว่า จากการเข้าพูดคุยกับ ผอ.โรงเรียนแห่งนี้ ผอ. และผู้บริหารโรงเรียน เผยว่าไม่ได้สั่งให้มีการเซ็น MOU ดังกล่าวคาดว่าครูประจำชั้นน่าจะทำขึ้นเอง และทาง ผอ. ได้แจ้งครู นักเรียน และผู้ปกครองทั้งหมดแล้วว่าให้ยกเลิก MOU เหล่านี้แล้ว

           อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า MOU แบบนี้ผิดกฎหมาย ทำไม่ได้ ไม่มีผลทางกฎหมาย ถ้าเกิดมีขึ้นอีกไม่ว่าในโรงเรียนใดก็ตาม ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าไปพูดคุยปฏิเสธกับทางโรงเรียนได้เลย

           การที่นักเรียนสอบตกติดศูนย์ ครูผู้สอนจะต้องให้นักเรียนมาสอบซ่อม หรือส่งงานเพิ่ม จะมาใช้การปรับเงินแบบนี้ไม่ได้ และในนักเรียนบางคนที่เขาสอบตกติดศูนย์ ครูจะต้องมาทบทวนการสอนของตัวเอง ว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้างหรือเปล่า นักเรียนถึงได้ติดศูนย์ หรือครูต้องมาค้นหาสาเหตุที่แท้จริง เช่น อาจเป็นเพราะนักเรียนคนนั้นไม่ชอบวิชานั้น ครูก็ต้องมาคิดค้นกิจกรรมการสอนที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคล หรือนักเรียนเรียนแล้วรู้สึกว่าวิชานั้นไม่เกิดประโยชน์สำหรับเขา ครูก็ต้องหาเทคนิค หาวิธีการสร้างแรงบันดาลให้เขาชอบวิชานั้น เห็นประโยชน์ของการเรียนวิชานั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครูบังคับนักเรียนเซ็น MOU ติดศูนย์เจอปรับหน่วยกิตละ 2 พัน - ผอ. โร่แจงครูทำขึ้นเอง อัปเดตล่าสุด 2 ตุลาคม 2566 เวลา 11:56:51 9,699 อ่าน
TOP