x close

จบปัญหาบังคับชุดนักเรียน กทม. จัดให้ ใส่ไพรเวตได้ 1 วัน-อิสระทรงผม

        กทม. ส่งหนังสือด่วนถึงผู้อำนวยการเขต สั่งปลดล็อกชุดนักเรียน-ทรงผม ให้อิสระแต่งตัว 1 วันต่อสัปดาห์ ห้ามลงโทษให้อับอาย หรือดำเนินการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพนักเรียน

ชุดนักเรียน

        วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว แชร์ภาพเอกสารเรื่องแนวทางปฏิบัติในการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามโดย นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. รักษาการแทนปลัด กทม. ส่งถึงผู้อำนวยการเขต เกี่ยวกับแนวปฏิบัติให้โรงเรียนจัดให้มีวันเลือกแต่งกายชุดใดก็ได้ไม่เป็นการบังคับ อย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์

        โดยเอกสารดังกล่าวระบุถึงเรื่อง การกำหนดเรื่องการแต่งกายและทรงผม ว่า ให้นักเรียนแต่งกายชุดใดก็ได้ที่ไม่เป็นการบังคับ อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ โดยให้นักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดชุดที่ต้องการ หากในกรณีที่มีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อดังกล่าวได้ ให้เป็นไปตามประสงค์ จะสวมชุดนักเรียน ชุดพละ หรืออื่นใดที่โรงเรียนกำหนดให้มีไว้อยู่แล้ว โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ ความเชื่อทางศาสนา และเพศวิถีของนักเรียน

        ขณะที่ระเบียบด้านทรงผม เอกสารระบุไว้ว่า ให้โรงเรียนจัดทำข้อกำหนดแนวทางให้นักเรียนไว้ทรงผมอย่างอิสระบนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดี หากกรณีมีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ ให้โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจและตกลงร่วมกัน แต่ห้ามลงโทษตัดผมนักเรียน ทำให้อับอาย หรือการดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจของนักเรียน

ชุดนักเรียน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จบปัญหาบังคับชุดนักเรียน กทม. จัดให้ ใส่ไพรเวตได้ 1 วัน-อิสระทรงผม อัปเดตล่าสุด 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10:54:44 95,204 อ่าน
TOP