x close

ดาว เดือน มศว 54
ดาว เดือน มศว 54ดาว เดือน มศว 54ประกวด Freshmen night 2011

           มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ จัดโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2554 ณ มศว องครักษ์ ซึ่งภายในโครงการนี้ มีกิจกรรม "Freshmen night 2011" เพื่อคัดสรร "ดาว และเดือน" ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นตัวแทนนิสิตที่มีความพร้อมด้านบุคลิกภาพ ความสามารถ ความรู้ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

           กิจกรรมการประกวด "Freshmen night 2011" เป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความรักและความสามัคคี ภายในงานมีความสนุกสนานครึกครื้นของเหล่านิสิตทั้งรุ่นพี่ และรุ่นน้องจากคณะต่างๆ มีป้ายไฟเชียร์ มอบเป็นกำลังใจแรงเชียร์เพื่อนในคณะของตนเอง และผู้ที่เรียกร้องความสนใจได้ไม่แพ้กันเห็นจะไม่พ้นผู้ครองตำแหน่งดาวและเดือนมหาวิทยาลัยในปีที่แล้วอย่าง น้องอาร์ม นายวีรยุทธ จันทร์สุข เดือนมหาวิทยาลัยจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดีกรีสมาชิกนักร้องบอยแบนด์วงรุกกี้บีบี และน้องป่าน นางสาวดุจฤดี เทพวงศ์ ดาวมหาวิทยาลัยจากคณะพลศึกษา ที่มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ผู้เข้าประกวดและทำหน้าที่เชิญรางวัลในปีนี้อีกด้วย

            สำหรับผลการประกวดปรากฏว่า ตำแหน่ง Freshmen Boy&Girl 2011 หรือดาวและเดือนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายชนะพล เกตุภู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นางสาวพิชญาภร สุวรรณวุฒิพิจัย คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งทั้งสองพร้อมด้วยบุคลิกภาพและไหวพริบในการตอบคำถามชนะใจกรรมการจึงคว้าตำแหน่งไปครอง

           นอกจากตำแหน่งดาว-เดือนแล้ว ยังมีผู้ได้รับตำแหน่ง และรางวัลอื่น ๆ อีกคือ 


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


ตัวแทนประกวด ดาว เดือน มศว 54


            ตำแหน่ง รองอันดับหนึ่งดาวและเดือนมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ นางสาวปาริดา ธนวณิชย์วรชัย คณะเภสัชศาสตร์ 

            ตำแหน่ง รองอันดับสองดาวและเดือนมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายธัชวิทย์ กุลกระจ่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนางสาวธนกรณ์ แจ่มแจ้ง คณะพลศึกษา 

            ตำแหน่ง Popular Vote ได้แก่ นายอธิคม ประณตนันท์ คณะพลศึกษา และ นางสาวหงส์หยก พันตารัก คณะพยาบาลศาสตร์ 

            รางวัลหนุ่มสาวหัวคิดดีโดยไวตามิ้ลด์พลัส ได้แก่ นายอธิคม ประณตนันท์ คณะพลศึกษา และ นางสาวพิชญาภร สุวรรณวุฒิพิจัย คณะสังคมศาสตร์ 

            รางวัลเพียวริคุไอดอล ได้แก่ นายธัชวิทย์ กุลกระจ่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ นางสาวจิราวรรณ ผิวเหลืองสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

            รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้แก่ นายเจษฎา อนุพัฒนากูล คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และ นางสาวสุธิดา กาญจนัมพะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

           สำหรับผู้ได้รับตำแหน่งดาวและเดือนมหาวิทยาลัยนั้น จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนิสิตในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เข้าประกวดดาวและเดือนระดับประเทศ และยังต้องเป็นตัวอย่างอัตลักษณ์นิสิต มศว ทั้ง 9 ประการ ได้แก่ ไฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็นทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ยุทธศาสตร์ "การพัฒนาศักยภาพนิสิต" หนึ่งในเก้ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดาว เดือน มศว 54 อัปเดตล่าสุด 9 มิถุนายน 2554 เวลา 17:59:18 2,047 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP