ป.บัณฑิต เวอร์ชั่นใหม่เข้ม! ขยายเวลาเรียนเป็น 3 เทอม


"ป.บัณฑิต"เวอร์ชั่นใหม่เข้ม! ขยายเวลาเรียนเป็น3เทอม (ไทยโพสต์)

          "สุเมธ" ระบุที่ประชุม คกก.โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่มีมติเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต ปี 54 เริ่ม มิ.ย.นี้ มีแผนรับ นักศึกษา 2,500 คน เพิ่มระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรจากปีเดียวเป็นปีครึ่ง หรือ 3 ภาคการเรียนปกติ และต้องเรียนในศูนย์ที่ตั้งเท่านั้น ผู้เรียนต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และคะแนน TOEFL 450 ส่วนสถาบันที่จะเปิดสอนได้ต้องผ่านการรับรองจากคุรุสภา สกอ.และ สมศ.

          นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมมีมติเริ่มดำเนินการโครงการครูพันธุ์ใหม่ปีการศึกษา 2554 ในเดือนมิถุนายนนี้ ตามแผนเดิมที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 6,200 คน โดยในส่วนแรกเป็นหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี จำนวน 3,700 คน ซึ่งจะรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และคัดเลือกนิสิต นักศึกษาในชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษา ทั้งนี้ ในส่วนที่ 2 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) หรือหลักสูตร 4+1 ปี มีแผนรับจำนวน 2,500 คน โดยจะรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ขาดแคลนตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเบื้องต้น สพฐ.และ สอศ.จะต้องแจ้งความต้องการครูในสาขาต่าง ๆ มาก่อน อาทิ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ถึงจะประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสถาบันฝ่ายผลิตได้

          เลขาธิการ กกอ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเข้าร่วมโครงการหลักสูตร ป.บัณฑิต ต้องเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี  ส่วนหลักสูตร ป.บัณฑิตก็ต้องได้รับรองมาตรฐานจากคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รับรอง พร้อมทั้งต้องเป็นการจัดการศึกษาในที่ตั้งเท่านั้น และต้องจัดการเรียนเพิ่มเป็น 3 ภาคเรียนปกติ หลังจากที่ผ่านมาหลักสูตร 1 ปี ที่เรียนเพียงครึ่งปี อีกครึ่งปีไปฝึกสอน ซึ่งอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้  เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ

          สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาทุน หลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2554 มีดังนี้ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ผลการเรียนในวิชาเอกสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะต้องมีผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีจิตอาสา และต้องมีการสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่ากับ TOEFL Paper based ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน อย่างไรก็ตาม เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษาที่กำหนดเป็นระยะเวลา 2 เท่าของเวลาที่รับทุน โดยไม่มีการขอย้ายสถานศึกษาในระหว่างที่ชดใช้ทุน หากไม่ยอมไปปฏิบัติงานสอนตามที่ตกลงไว้ตามเงื่อนไขจะต้องใช้ทุนคืนเป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ป.บัณฑิต เวอร์ชั่นใหม่เข้ม! ขยายเวลาเรียนเป็น 3 เทอม โพสต์เมื่อ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 08:47:26 405 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ป.บัณฑิต เวอร์ชั่นใหม่เข้ม! ขยายเวลาเรียนเป็น 3 เทอม ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP