x close

ม.ธรรมศาสตร์ จัดอมรมความรู้ภาษาจีน
         โครงการฝึกอบรมความรู้จีนศึกษา สาหรับครูระดับมัธยมศึกษาระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2554 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

         โครงการจีนศึกษา ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้จีนศึกษาสาหรับครูมัธยมศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้และเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาด้านสังคมโลกในปัจจุบันและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนวันที่ 6 มิถุนายน 2554

         ผู้สนใจสมัครได้ที่ โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-5000-3 ต่อ 309, 311 หรือที่เว็บไซต์ http://www.asia.tu.ac.th/
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.ธรรมศาสตร์ จัดอมรมความรู้ภาษาจีน อัปเดตล่าสุด 28 เมษายน 2554 เวลา 14:38:39 230 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP