รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิมหาวิทยาลัยอีสาน

 


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


          กลายเป็นข่าวร้อนของวงการศึกษาขณะนี้เลยทีเดียว หลังจากนายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ ออกมาระบุว่า มหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) ได้ขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิตให้กับนักศึกษาที่ต้องการเป็นครู (ป.บัณฑิต) จึงมีการเอาผิดผู้บริหาร รวมทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว เพราะถือว่าผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา 265, 268 พร้อมทั้งผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

          ทั้งนี้ สำหรับมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) นั้น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งโดยพันตรี ดร.อุดร แสวงการ และ ดร.จรรยา แสวงการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2545 ใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ" ก่อนจะยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2552

          อย่างไรก็ตาม นอกจากในจังหวัดขอนแก่นแล้ว มหาวิทยาลัยอีสาน ยังได้เปิดสอนในศูนย์การศึกษา นอกสถานที่ตั้งอีก 4 แห่ง คือ ศูนย์การศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ,อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี , อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู และวิทยาลัยการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปณิธานประจำมหาวิทยาลัยว่า "ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น"

          ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอีสาน ได้เปิดสอนใน 3 ระดับ คือ


  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้

            คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
            คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
            คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
            คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
            คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล
            คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์


  ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร

            หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
            หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
            หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ


  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

            หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู


          สำหรับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอีสาน คือ ดร.อัษฏางค์ แสวงการ เป็นบุตรชายของพันตรี ดร.อุดร แสวงการ และ ดร.จรรยา แสวงการ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน ปัจจุบัน ดร.อัษฏางค์ อายุ 49 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฎเลย สาขาการบริหารโรงเรียน ปริญญาโทจากวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร สาขานโยบายและการวางแผนทางสังคม และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอะดัมสัน สาขาการบริหารการศึกษา โดย ดร.อัษฏางค์ เคยทำงานคลุกคลีในแวดวงการศึกษามามากมาย ทั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ, อุปนายกโรงเรียนชีวศึกษาเอกชน ,คณะกรรมการสมาชิกคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น, อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ฯลฯ

          นอกจากนี้ ดร.อัษฏางค์ แสวงการ ยังเคยทำงานด้านการเมือง โดยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดขอนแก่น และเคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ.2543 ในนามพรรคเสรีธรรม

          และจากข่าวฉาวที่ระบุว่า มหาวิทยาลัยอีสานได้ขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครูให้นักศึกษา ก็ทำให้สภามหาวิทยาลัยสั่งพักการ ปฏิบัติงานของ ดร.อัษฎางค์ แสวงการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน ทันที รวมทั้ง ดร.นาคพล เกินชัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นายทัศนะ เกตุมณี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย น.ส.อนงลักษณ์ ชุมปลา ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียนบัณฑิตวิทยา ลัย นายณัฎฐนันท์ บัวภา เจ้าหน้าที่ประจำบัณฑิตวิทยาลัย รวมไปถึงรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกคนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าการสอบสวนทางวินัยจะเสร็จสิ้น พร้อมกับแต่งตั้ง ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัยอีสาน   ,  khonthai.com  ,


รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ โพสต์เมื่อ 27 เมษายน 2554 เวลา 17:57:56 705 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รู้จัก มหาวิทยาลัยอีสาน ม.ฉาวซื้อขายวุฒิ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP