ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม!


ปลดผู้บริหารม.อีสานสั่ง สกอ.คุม! (ไทยโพสต์)


          ศธ. แถลงชี้ชัดมหาวิทยาลัยอีสานมีความผิดจริง ขายใบ  ป.บัณฑิต อธิการบดี อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่เจอโทษปลอมแปลงเอกสาร สั่งด่วน สกอ.ตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยเข้างานบริหารแทนผู้บริหาร-สภามหาวิทยาลัย ชี้หากเกินเยียวยาอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต ด้าน สกอ.เผยสัปดาห์หน้าลงพื้นที่ตรวจมหาวิทยาลัยที่เข้าข่ายซื้อขายใบ ป.บัณฑิตอีก ชี้บัณฑิตที่ซื้อใบปริญญาให้มารายงานตัวภายใน 30 วัน

          กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยนายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วย ศธ. ได้แถลงผลสรุปการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีหลักฐานว่า มหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) ขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ให้นักศึกษาที่ต้องการเป็นครูนั้นว่า จากการลงตรวจพื้นที่ของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภา พบว่า มหาวิทยาลัยอีสาน มีการซื้อขายปริญญาบัตร (ป.บัณฑิต) จริง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน

          หลังจาก สกอ.สอบปากคำพยาน 4 ราย และคุรุสภาสอบปากคำพยาน 9 ราย อาทิ เมื่อวันที่  25 ก.พ. พยาน 2 รายแจ้งว่า ได้เข้าพบอาจารย์ของ ม.อีสาน เพื่อขอซื้อใบ ป.บัณฑิต ในราคา 45,000 บาท ซึ่งก็ได้รับใบ ป.บัณฑิต ในวันต่อมา และเมื่อวันที่  29 มี.ค. ก็มีพยานอีก 1 ราย เข้าพบอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอีสาน โดยวางเงินมัดจำ 5,000 บาท เนื่องจากเงินไม่พอจึงไปโอนเงินให้พนักงาน ม.อีสาน ในภายหลัง ซึ่งก็ได้รับใบ ป.บัณฑิต ในวันต่อมาเช่นเดียวกัน

          นายไชยยศกล่าวอีกว่า ขณะนี้อธิการบดี เจ้าหน้าที่ทะเบียน อาจารย์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยอีสาน มีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญา 265, 268 พร้อมทั้งผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีการกระทำความผิด อาทิ ระบบการเงินไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกำหนด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีการแยกบัญชีต่างหากจากฝ่ายบัญชี แยกใบเสร็จรับเงินออกจากต้นขั้ว มีการแยกรายชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาปกติ โดยรหัสนักศึกษาหมายเลขเดียวมี 2-3 คน และมีใบผลการเรียนไม่ตรงกัน หลังอาจารย์ผู้สอนยืนยันว่า ไม่เคยสอนนักศึกษาคนนี้ เป็นต้น

          นอกจากนี้ การตรวจสอบของ สกอ.ยังพบว่า มหาวิทยาลัยอีสานไม่ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่กำหนดว่า อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต 5 คน โดย 3 คนจะต้องมีวุฒิระดับปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ (รศ.) ขึ้นไป แต่ ม.อีสานไม่มี ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้เสนอตนให้ดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญากับอธิการบดี พนักงานทะเบียน อาจารย์ และนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอีสานต่อไป

          รมช.ศธ. กล่าวอีกว่า เนื่องจากมีความผิดชัดเจน จึงเห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย โดยในวันที่ 27 เม.ย. จะมีการประชุมของ สกอ.เพื่อจะสรรหาแต่งตั้งและเสนอชื่อคณะกรรมการทั้งหมดให้ตนอนุมัติให้ทันใน วันเดียวกัน ซึ่งมีผลทำให้ผู้บริหารและคณะกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยอีสาน ทั้งหมดต้องพ้นสภาพการทำงาน ทั้งนี้ เรื่องการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนไปให้คณะกรรมการควบคุม ทำหน้าที่แทน ซึ่งเบื้องต้นยังไม่มีการกำหนดเวลา โดยคณะกรรมการควบคุมยังมีหน้าที่เยียวยาและดูแลมาตรฐานการเรียนการสอนให้กับ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้วย ซึ่งหากการเยียวยาไม่สำเร็จก็จะมีการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตสถานศึกษาได้

          "ผมอยากเรียนไปที่ผู้ปกครอง และบัณฑิตที่ได้ใบ ป.บัณฑิตปลอม ให้เข้ามายอมรับ และให้ข้อมูลกับเรา ทั้ง 3 หน่วยงานที่เราเปิดให้มารายงานตัว ได้แก่ สกอ. คุรุสภา และสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่สำหรับนักศึกษาที่ได้รับใบ ป.บัณฑิต จำนวน 663 ราย จะต้องมารายงานตัวที่คุรุสภา ซึ่งผู้ที่มารายงานตัวเราจะกันไว้เป็นพยาน ส่วนบัณฑิตรายใดไม่มารายงานตัวจะถือว่า เป็นผู้ที่ซื้อวุฒิปลอม ซึ่งจะแจ้งความเอาผิดร่วมกับอธิการบดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย" รมช.ศธ.กล่าว และว่า ให้บัณฑิตดังกล่าวมารายงานตัวภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันนี้ (27 เม.ย.) เป็นต้นไป

          ด้านนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าว สกอ.จะลงไปตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่เข้าข่ายมีความผิดด้วย  โดยบางมหาวิทยาลัยมีความน่าสงสัย อาทิ มีการผลิตบัณฑิตหลักสูตร ป.บัณฑิตมาก จำนวน 800-1,000 คน ซึ่งจะเริ่มตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่เข้าข่ายในสัปดาห์หน้า ขณะที่ นายกำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 เม.ย. คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) จะนัดประชุมด่วนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาคณะกรรมการควบคุม ซึ่งที่ประชุม กกอ.ก็จะเสนอต่อ รมช.ศธ.ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการทันทีในวันที่  27 เม.ย. โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะมีจำนวน 5-15 คน และประธานจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการอุดมศึกษา มีความซื่อสัตย์และมีความกล้าหาญ ซึ่งจะเข้าไปดำเนินการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจนกว่าปัญหาจะถูกแก้ไข ทั้งนี้ จะต้องใช้เวลาไม่น้อยในการจัดการแก้ไขปัญหาภายในมหาวิทยาลัยเบื้องต้น คือ การติดตามตรวจสอบการออกใบปริญญาบัตร และการจัดการศึกษาของทุกคณะสาขาหลักสูตร ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งจะมีการตรวจสอบย้อนหลังไปทุกรุ่นจนกว่าจะไม่พบปัญหาขอขอบคุณข้อมูลจาก

ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม! โพสต์เมื่อ 27 เมษายน 2554 เวลา 08:09:16 25 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ปลดผู้บริหาร ม.อีสานสั่ง สกอ.คุม! ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP