x close

งามไส้ ! TCAS โดนแฮกข้อมูล 2.3 หมื่นรายการ ถูกขายในตลาดมืด - ทปอ. รับหลุดจริง


           ข้อมูลผู้สมัคร TCAS 23,000 รายการ ทั้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ถูกประกาศขายในตลาดมืด ด้าน ทปอ.แจงหลุดจริง เป็นข้อมูล TCAS 64 ในรอบที่ 3 ยันไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลเด็ก TCAS 64 หลุด

          จากกรณีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เกิดการตีแผ่ถึงกรณี ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ Mytcas กว่า 23,000 รายการ ถูกวางขายบนฟอรั่มเดียวกันกับชุดข้อมูลของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ที่ถูกแฮกไปก่อนหน้านี้ สร้างความตื่นตระหนกและความกังวลแก่ผู้สมัคร เนื่องจากเป็นข้อมูลเหล่านี้ถือว่าสำคัญมาก

          ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มีการเปิดเผย ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระบุว่า

          ด้วยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏข้อมูลข่าวสารการประกาศจําหน่ายข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจํานวน 23,000 รายการ ถูกกล่าวอ้างว่า เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) จากเว็บไซต์ mytcas.com ทั้งนี้ ได้มีการแสดงข้อมูลตัวอย่าง เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจําตัว ประชาชน ผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือกของสาขาวิชาที่สมัคร เป็นต้น

ข้อมูลเด็ก TCAS 64 หลุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mytcas.com

          ขณะนี้ ทาง ทปอ. ได้ตรวจสอบทั้งหมดในไฟล์ตัวอย่างแล้ว พบว่า เป็นข้อมูลของระบบ TCAS64 ในรอบที่ 3 ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้สมัคร และเป็นข้อมูลในรูปแบบ CSV ที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาดึงออกจากระบบเพื่อประมวลผลคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับในสถาบันฯ

          โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลผู้สมัครใน รอบ 3 ของสถาบันนั้น ๆ ซึ่งข้อมูลในรอบ 3 ของระบบ TCAS64 มีทั้งหมด 826,250 รายการ แต่ที่ผู้ขายข้อมูลกล่าวอ้างนั้น มีเพียง 23,000 รายการ โดยคาดว่าเป็นไฟล์ที่สร้างขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาดึงข้อมูลคะแนนไปจัดเรียงลําดับผู้สมัคร (Ranking) ตามเกณฑ์คัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งข้อมูลที่นําเสนอขายไม่มีผลการจัดเรียงลําดับ Ranking ของผู้สมัคร

          ปัจจุบัน ทปอ. ได้ปิดระบบ TCAS64 ไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 และ สําหรับระบบ TCAS65 มีการเปลี่ยนระบบเป็นรูปแบบใหม่ และเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ในปีนี้มีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวในรูปแบบ Private ที่ไม่สามารถเข้าถึงโดยตรงได้ การที่จะเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้นั้น ผู้ใช้งานระบบต้องได้รับการอนุญาตจาก ระบบ (presigned URL) ที่มีอายุในเวลาที่กําหนดเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ชั่วคราว พร้อม ระบบบันทึกการใช้งานอย่างละเอียด

          อย่างไรก็ตาม ทปอ. ขออภัยอย่างสูงสําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง ตลอด จนตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้มีการตรวจสอบ ระบบและกระบวนการทํางานอย่างละเอียด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแจ้ง ความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ และแจ้งเหตุไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับทราบสถานการณ์ต่อไป

          ทปอ. ขอยืนยันว่า ระบบ TCAS65 มีความปลอดภัยในการใช้งาน และ มีการเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ ร่วมกับ กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และ สํานักงานคณะกรรมการการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้คงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือในระบบและกระบวนการคัดเลือกต่อไป

ทวิตเตอร์ผุดแฮชแทก #แบนทปอ


          หลังมีการตีแผ่เหตุการณ์ดังกล่าว ปรากฏว่าในโลกออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ มีการผุดแฮชแทก #แบนทปอ โดยพบว่าส่วนหนึ่งมีการวิจารณ์ถึงปัญหาของ ทปอ. และ TCAS อยู่ก่อนแล้ว ทั้งเรื่องระบบการสอบ หรือการชี้แจงต่าง ๆ ที่ไม่ชัดเจน การตอบคำถามของแอดมินเพจ mytcas ที่สร้างความโมโหให้กับคนสอบถาม เป็นต้น

          ทั้งนี้บางส่วนแสดงความกังวลว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อถูกขายข้อมูลในครั้งนี้หรือไม่ พร้อมเรียกร้องให้ ทปอ. ออกมาแสดงความรับผิดชอบกับกรณีข้อมูลผู้สมัครรั่วไหลในครั้งนี้

ข้อมูลเด็ก TCAS 64 หลุด

ข้อมูลเด็ก TCAS 64 หลุด

ข้อมูลเด็ก TCAS 64 หลุด

ข้อมูลเด็ก TCAS 64 หลุด

ข้อมูลเด็ก TCAS 64 หลุด

ข้อมูลเด็ก TCAS 64 หลุด

ข้อมูลเด็ก TCAS 64 หลุดเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งามไส้ ! TCAS โดนแฮกข้อมูล 2.3 หมื่นรายการ ถูกขายในตลาดมืด - ทปอ. รับหลุดจริง อัปเดตล่าสุด 0 543 เวลา 00:00:00 2,840 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP