x close

ประกาศแล้ว ! วันสอบ ก.พ. สอบข้อเขียนรอบทั่วไป ประจำปี 2564 เมื่อไร เช็กได้เลยที่นี่

            ก.พ. ประกาศ กำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2564 ในวันที่ 23 ม.ค. และ 20 ก.พ. 2565 รอติดตามรายละเอียด 20 ธ.ค. 64

ประกาศแล้ววันสอบก.พ.
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

            วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ThaiPBS รายงานว่า นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

            ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศเรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นั้น

ประกาศแล้ววันสอบก.พ.
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

            สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.

            ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และข้อกำหนดของทางราชการ

ประกาศแล้ววันสอบก.พ.


ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศแล้ว ! วันสอบ ก.พ. สอบข้อเขียนรอบทั่วไป ประจำปี 2564 เมื่อไร เช็กได้เลยที่นี่ อัปเดตล่าสุด 29 ตุลาคม 2564 เวลา 12:18:35 10,181 อ่าน
TOP