เรียนต่อ ปวช. รอบแรก พาณิชย์นาวี สมัครมากสุด

 
ผลการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ปวช. ปีการศึกษา 2554 รอบที่ 1   

          นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2554 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2554 

          รมช.ศธ.กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ สอศ.เปิดรับสมัครนักศึกษาในช่วงเวลาเดียวกับการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งปรากฏว่ามีเด็กตัดสินใจมาสมัครเข้าเรียนต่ออาชีวศึกษาในรอบแรกเป็นจำนวนสูงถึง 160,000 คน คิดเป็น 65-70% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 204,850 คน ซึ่งทำให้เห็นว่าค่านิยมในการเรียนต่ออาชีวศึกษาของเด็กไทยเริ่มมีมากขึ้น ต่างจากปีที่ผ่านมาที่เด็กมักจะหันมาเรียนสายอาชีพก็ต่อเมื่อพลาดจากการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ในสายสามัญศึกษาแล้ว 

          ทั้งนี้ สาขาที่เด็กสนใจสมัครมากที่สุดมี 5 สาขา ได้แก่ สาขาพาณิชย์นาวี สาขาโลจิสติกส์ สาขามาตรวิทยา สาขาช่างเชื่อม/ช่างยนต์ และสาขาอาหารและการเกษตร โดยสถานศึกษาสังกัด สอศ.ประมาณ 200 แห่งที่มีนักเรียนมาสมัครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก 

          โดย 10 อันดับแรกที่มีนักเรียนมาสมัครมากที่สุด ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) บุรีรัมย์ มีนักเรียนมาสมัครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 330% วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 308% วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 297% วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 255% วิทยาลัยการอาชีพสตึก จ.บุรีรัมย์ 232% วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 195% วิทยาลัยพณิชยการบางนา 194% วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 194% วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 193% และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 187% หลังจากนี้ สอศ.จะเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อหาทางในการรับนักเรียนไว้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความตั้งใจเลือกเรียนต่อในสายวิชาชีพ 

          รมช.ศธ.กล่าวด้วยว่า จำนวนนักเรียนที่มาสมัครในรอบแรกนี้ถือว่าเกินความคาดหมาย ซึ่งเดิมคิดว่าการรับสมัครพร้อมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาจจะมีเด็กมาสมัครไม่ถึง 50,000 คน หรือประมาณ 30% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้น แต่ปรากฏว่ามีเด็กมาสมัครมากถึง 65-70% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

          อย่างไรก็ตามสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จะมีการเปิดรับสมัคร ประกาศผล และมอบตัวในรอบ 2 วันที่ 20-30 เมษายน 2554 ซึ่งจะมีการรับเพิ่มจากแผนเดิมที่กำหนดไว้อีก 65,000 คน โดยนักเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สอศ. โทร.1156 หรือเว็บไซต์ //www.vec.go.th/ หรือสถานศึกษาสังกัด สอศ.ทุกแห่งทั่วประเทศ 

          ด้าน น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้นสถานศึกษาที่มีนักเรียนมาสมัครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยการเพิ่มห้องเรียนในสาขาวิชาชีพที่มีความต้องการสูง อาทิ พาณิชย์นาวี โลจิสติกส์ ช่างเชื่อม อาหารและเกษตร ฯลฯ หรือเปิดสาขาวิชาใหม่ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมให้แก่สถานศึกษา ประกอบด้วยครูและบุคลากร วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน
 
 


เรียนต่อ ปวช. รอบแรก พาณิชย์นาวี สมัครมากสุด โพสต์เมื่อ 24 มีนาคม 2554 เวลา 11:25:37 107 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เรียนต่อ ปวช. รอบแรก พาณิชย์นาวี สมัครมากสุด ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP