x close

ครม. จัดใหญ่ เคาะเยียวยา แจกเงินช่วยผู้ปกครอง 2,000 ต่อ 1 นักเรียน - ลดค่าเทอม 50%

          ครม. อนุมัติ มาตรการ ลดค่าเทอม เยียวยานักเรียนจ่ายคนละ 2,000 บาท ขณะที่นักศึกษา ลด 50% ตั้งงบประมาณกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท


          วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 TNN รายงานว่า นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน ดังนี้

นักเรียน

          1. มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 ดังนี้

          - สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน

          - จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้

          - ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 2563

          2. มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แนวทางการดำเนินการดังนี้

          - สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6 ต่อ 4 โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังนี้

          - ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50

          - ส่วน 50,001 - 100,000 บาท ลดร้อยละ 30

          - ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลดร้อยละ 10

นักเรียน

โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50


          - สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บาท ต่อคน

          - ขอให้พิจารณาเพิ่มเติม ทั้งขยายเวลาผ่อนชำระ จัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมสำหรับยืมเรียนออนไลน์ รวมทั้งลดค่าหอพักด้วย

          ทั้งนี้ จะได้เร่งจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนแหล่งเงิน ตามขั้นตอนของ พ.ร.ก.กู้เงินฯ จะมีการกำหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผ่านระบบบัญชีธนาคาร พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในครั้งนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก TNN

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครม. จัดใหญ่ เคาะเยียวยา แจกเงินช่วยผู้ปกครอง 2,000 ต่อ 1 นักเรียน - ลดค่าเทอม 50% อัปเดตล่าสุด 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 19:30:51 13,232 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP