โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1"รร.หอวัง"แชมป์เด็กแห่สมัครเข้าม.1 (ไอเอ็นเอ็น)

          แค่ 3 วันรับสมัคร ม.1 เด็กแห่ไปโรงเรียนดังเพียบ "หอวัง" ครองแชมป์พันกว่าคน ตามมาด้วยบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และเทพศิรินทร์ "สุขุม" รอจับตาดูเด็กพลาดหวัง โรงเรียนยอดนิยม ถ้ายอมเข้าเรียนใน โรงเรียนคู่พัฒนาก็คงไม่มีปัญหา

          นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการรับนักเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา และจะปิดรับสมัครในวันที่ 16 มี.ค. นี้นั้น จากการลงพื้นที่ติดตามดูการรับนักเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครสวรรค์ และกรุงเทพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และยังไม่พบการร้องเรียน อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าในช่วงการรับสมัครคงไม่มีปัญหาอะไรมาก แต่หลังจากการจับสลากและประกาศผลเข้าเรียนในวันที่ 27 มี.ค. แล้ว น่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น อาทิ ในกรณีของนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนใน โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงได้ ซึ่งบางคนอาจจะไม่ไปเรียนใน โรงเรียนคู่พัฒนาที่ได้เลือกไว้อันดับสองอันดับสาม และอันดับสี่ แต่หากผู้ปกครองนักเรียนให้บุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนคู่พัฒนาที่เลือกไว้ก็คงไม่มีปัญหาอะไร

          "ถ้าผู้ปกครองจะไม่ยอมให้บุตรหลานไปเรียนยัง โรงเรียนคู่พัฒนาที่ได้เลือกสำรองไว้ โดยอ้างเหตุผลว่าอยู่ไกลบ้านนั้น ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ โรงเรียนคู่พัฒนาส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงอยู่แล้ว จึงไม่น่ามีปัญหาในการเดินทาง ซึ่งเรื่องนี้นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางไว้ว่า โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ที่มี โรงเรียนคู่พัฒนาควรจะต้องทำเอกสารเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในวันประกาศผลเข้าเรียนด้วย" นายสุขุมกล่าว และว่า ด้วยจำนวนของที่นั่งใน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตกรุงเทพฯ นั้นมีจำนวนที่นั่งเพียงพอกับจำนวนนักเรียนอยู่แล้วหากไม่เลือก โรงเรียนที่จะเข้าเรียน อย่างไรก็ตามในวันที่ 17 มี.ค. นี้ ทางคณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลการรับสมัครทั่วประเทศมาพิจารณากันอีกครั้งว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่

          รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับผลการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ใน โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงระหว่างวันที่ 12 - 13 มี.ค.ที่แจ้งเข้ามายัง สพฐ.นั้น ได้แก่

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กทม.เขต 1

          โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สมัคร 148 คน

          โรงเรียนเทพศิรินทร์สมัคร 926 คน, โรงเรียนโยธินบูรณะ สมัคร 424 คน

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมัคร 874 คน, โรงเรียนสตรีวิทยา สมัคร 827 คน

          โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สมัคร 653 คน

          โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สมัคร 299 คน

          โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 สมัคร 212 คน

  สพท.กทม.เขต 2

          โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาสมัคร 236 คน

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมัคร 732 คน

          โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สมัคร 548 คน

          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สมัคร 548 คน

          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมัคร 616 คน

          โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมัคร 958 คน

          โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สมัคร 757 คน

          โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 สมัคร 286 คน

          โรงเรียนสตรีวิทยา 2 สมัคร 800 คน, โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สมัคร 413 คน

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมัคร 847 คน
          
          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สมัคร 494 คน, โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สมัคร 119 คน

          โรงเรียนหอวัง สมัคร 1,030 คน

  จ.กระบี่

          โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สมัคร 280 คน

  จ.ขอนแก่น

          โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สมัคร 602 คน

  จ.ฉะเชิงเทรา

          โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 สมัคร 319 คน

          โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ สมัคร 738 คน

  จ.เชียงใหม่

          โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สมัคร 627 คน

          โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สมัคร 466 คน

  จ.ตรัง

          โรงเรียนวิเชียรมาตุ สมัคร 358 คน

  จ.ตาก

          โรงเรียนตากพิทยาคม สมัคร 410 คน

  จ.นครปฐม

          โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สมัคร 928 คน

          โรงเรียนราชินีบูรณะ สมัคร 286 คน

  จ.นครราชสีมา

          โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สมัคร 587 คน

  จ.นครศรีธรรมราช

          โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สมัคร 633 คน

  จ.นครสวรรค์

          โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สมัคร 652 คน

  จ.นนทบุรี

          โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สมัคร 795 คน

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 571 คน

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สมัคร 147 คน

          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สมัคร 531 คน

          โรงเรียนสตรีนนทบุรี สมัคร 334 คน

  จ.พิษณุโลก
          
          โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สมัคร 442 คน

  จ.ภูเก็ต

          โรงเรียนสตรีภูเก็ต สมัคร 480 คน

          โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สมัคร 584 คน

  จ.ร้อยเอ็ด

          โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สมัคร 430 คน

  จ.ราชบุรี

          โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี สมัคร 723 คน

  จ.สงขลา

          โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สมัคร 602 คน

          โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สมัคร 383 คน

  จ.สมุทรปราการ

          โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สมัคร 647 คน

          โรงเรียนสมุทรปราการ สมัคร 535 คน

          โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมัคร 638 คน

  จ.สุพรรณบุรี

          โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สมัคร 557 คน

          โรงเรียนสงวนหญิง สมัคร 516 คน

  จ.อุบลราชธานี

          โรงเรียนนารีนุกูล สมัคร 523 คนอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1 โพสต์เมื่อ 15 มีนาคม 2554 เวลา 07:51:54 787 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: โรงเรียนหอวัง แชมป์เด็กแห่สมัครเข้า ม.1 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP