x close

กยศ. ปลดล็อกกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ไม่ต้องมีคนค้ำ-ต่ออายุมาตรการช่วยโควิด


          กยศ. ยกเลิกเกณฑ์ให้มีคนค้ำประกัน กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเดิมปีการศึกษา 2564 ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี พร้อมต่ออายุมาตรการช่วยโควิด 19

กู้เงินกยศ. ไม่ต้องมีคนค้ำ

          วันที่ 29 เมษายน 2564 ไทยโพสต์ รายงานว่า นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กยศ. มีมติเห็นชอบยกเลิกให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติและทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป และเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ประกอบด้วย


กู้เงินกยศ. ไม่ต้องมีคนค้ำ
ภาพจาก กยศ.

          1. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี เป็นการเฉพาะกิจ สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและมิได้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ (ปกติกองทุนคิดดอกเบี้ย 1% ต่อปี ของเงินต้นคงเหลือ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564

          2. ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยการลดเบี้ยปรับ 100% กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกรายที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ส่วนผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดี ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

          และลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ พร้อมลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและมิได้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ โดยชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว รวมทั้งลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

          3. ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ประจำปี 2563 และปี 2564 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปี 2564 

           4. งดขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้จนถึงสิ้นปี 2564 โดยกองทุนจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ยืมเงิน หรือผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดทรัพย์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้รับจำนองที่ยึดไว้ (ถ้ามี)

กู้เงินกยศ. ไม่ต้องมีคนค้ำ
ภาพจาก กยศ.

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยโพสต์
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กยศ. ปลดล็อกกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ไม่ต้องมีคนค้ำ-ต่ออายุมาตรการช่วยโควิด อัปเดตล่าสุด 30 เมษายน 2564 เวลา 12:06:04 4,682 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP