x close

ศธ. ประกาศยกเลิกใช้ผลสอบ O-NET ไม่มีส่วนกับผลการเรียน ประถม - ม.ต้น

 
          กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศ ยกเลิกสัดส่วนการใช้ผลสอบ O-NET เป็นส่วนตัดสินผลการเรียน ระดับประถม และ ม.ต้น ส่วน ม.ปลาย ใช้สัดส่วนคงเดิม 70:30


 ยกเลิก O-NET

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สวพ.FM91 รายงานว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา

          ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 กำหนดไว้ว่า ให้ยกเลิกการทดสอบโอเน็ต เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการดำเนินการทดสอบโอเน็ต ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ

          ดังนั้น เมื่อมีการยกเลิกการสอบโอเน็ตของ ป.6 และ ม.3 แล้ว จึงให้ยกเลิกใช้ผลโอเน็ต เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา เฉพาะระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้สัดส่วนคงเดิม คือ 70:30

 ยกเลิก O-NET
ภาพจาก สวพ.FM91

ขอบคุณข้อมูลจาก สวพ.FM91

 เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศธ. ประกาศยกเลิกใช้ผลสอบ O-NET ไม่มีส่วนกับผลการเรียน ประถม - ม.ต้น โพสต์เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:32:58 18,189 อ่าน
TOP