x close

สพฐ. เตือน ! ห้ามโรงเรียนเปิดสอน On-site 100% ชี้ ให้เรียนออนไลน์ต่อ

          สพฐ. เตือน ห้ามโรงเรียนเปิดสอน On-site 100% ชี้ ให้เรียนออนไลน์ต่อ เหตุ สถานการณ์โควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย ถ้าจะเปิด On-site 100% ต้องได้รับอนุญาต


          วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ สพฐ. รายงานว่า นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          โดยมีเนื้อความว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ทําให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในหลายรูปแบบ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) โดยสถานศึกษาได้ดําเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. ไปแล้วนั้น

สพฐ.
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงไม่คลี่คลาย รัฐบาลยังคงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. กําหนด การเปิดเรียนของสถานศึกษาจึงต้องดำเนินการภายใต้มาตรการดังกล่าว ขณะนี้ปรากฏว่ามีสถานศึกษาบางแห่งได้ทําการเปิดเรียนแบบ On-site 100% ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการของ ศบค. และไม่เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

          ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดําเนินการตามมาตรการจนกว่า ศบค. จะพิจารณาอนุมัติให้สถานศึกษาได้เปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ การเปิดเรียนของสถานศึกษาแบบ On-site 100% ต้องรับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 เท่านั้น

          **หมายเหตุ Onsite Education : ประเมินสถานการณ์เพื่อจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของครูและนักเรียนเป็นหลัก

สพฐ.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สพฐ. เตือน ! ห้ามโรงเรียนเปิดสอน On-site 100% ชี้ ให้เรียนออนไลน์ต่อ อัปเดตล่าสุด 2 สิงหาคม 2563 เวลา 22:08:36 7,415 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP